Đại hội Công đoàn BHTGVN khóa IV, nhiệm kỳ 2018 – 2023: “Đổi mới, kỷ cương, đoàn kết, vì người lao động, vì tổ chức BHTGVN vững mạnh”

08:00-18/01/2018
Ngày 16/01/2018, tại Hà Nội, Công đoàn Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2018-2023.
Tới dự Đại hội,  có đồng chí (đ/c) Nguyễn Văn Tân – Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Ngân hàng Việt Nam; các đồng chí trong Ban chấp hành Công đoàn Ngân hàng Việt Nam. Ngoài ra, có 08 công đoàn cấp trên cơ sở trực thuộc Công đoàn NHVN cùng đến dự. Về phía BHTGVN có đ/c Nguyễn Quang Huy – Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT cùng các thành viên HĐQT; đ/c Đào Quốc Tính – Phó Bí thư Đảng ủy –Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc cùng các thành viên Ban điều hành; đ/c Ngô Quang Lương – Chủ tịch Công đoàn BHTGVN –Thành viên chuyên trách HĐQT; các đồng chí Kiểm soát viên và hơn 150 đoàn viên ưu tú đại diện cho gần 800 cán bộ, viên chức, người lao động BHTGVN.
 
Phát biểu khai mạc Đại hội, đ/c Ngô Quang Lương cho biết, Đại hội Công đoàn BHTGVN khóa IV, nhiệm kỳ 2018-2023 diễn ra trong bối cảnh Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước quyết liệt triển khai Đề án tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020, đòi hỏi BHTGVN cần phát huy tối đa mọi nguồn lực để có thể tham gia sâu hơn, đóng góp tích cực vào quá trình này. Để tiếp tục góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng ủy BHTGVN, Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn Ngân hàng Việt Nam sắp tới, Đại hội Công đoàn BHTGVN khóa IV hướng tới mục tiêu ra sức phấn đấu góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động ngang tầm yêu cầu của thời kỳ mới; giáo dục, vận động cán bộ, viên chức thi đua học tập, lao động sáng tạo, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan; quan tâm chăm lo đòi sống tinh thần, vật chất, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người lao động; ra sức xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển chung của BHTGVN.
 
Đại hội đã nghe báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2013-2018. Trong nhiệm kỳ này, về  công đoàn BHTGVN đã xây dựng chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội III Công đoàn BHTGVN, từng bước đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợ để nâng cao trình độ nhận thức, ý thức xây dựng cơ quan, chấp hành pháp luật của người lao động, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, người lao động vững về chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có đạo đức, lối sống lành mạnh, văn minh, kỷ cương, kỷ luật. Công đoàn BHTGVN đã tập trung tuyên truyền, giáo dục sâu rộng đến cán bộ, người lao động các chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và của ngành ngân hàng như: Nghị quyết đại hội V Công đoàn NHVN, Nghị quyết đại hội III Công đoàn BHTGVN về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Tiếp tục tổ chức, triển khai thực hiện Chỉ thị 22-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp của hệ thống tổ chức công đoàn. Bên cạnh đó, Công đoàn BHTGVN cũng tham gia quản lý và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên lao động; Tổ chức phát động, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của BHTGVN…
 
Các đại biểu đã thống nhất kế hoạch hành động nhiệm kỳ 2018-2023 với mục tiêu: Đổi mới phương pháp hoạt động, nâng cao năng lực tham gia quản lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh với đội ngũ cán bộ - người lao động giỏi nghiệp vụ, có kỷ cương, văn hóa góp phần đưa BHTGVN phát triển an toàn và bền vững.
 
Công đoàn BHTGVN cũng đề ra 08 nhiệm vụ chủ yếu, trong đó có: Đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ - người lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa ổn định, đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ cấp cơ sở; Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, xây dựng đội ngũ cán bộ - người lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, kỷ cương kỷ luật đáp ứng yêu cầu công việc trong thời kỳ phát triển và hội nhập; Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong toàn hệ thống; Triển khai thực hiện Nghị quyết của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về “Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn giai đoạn 2010-2020” nhằm xây dựng công đoàn vững mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn; Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công, bảo đảm quyền lợi tối đa cho lao động nữ;…
 
 
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn BHTGVN khóa IV, nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 17 đồng chí; bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn NHVN lần thứ VI.
 
 
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đ/c Nguyễn Văn Tân – Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Ngân hàng Việt Nam ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc của Công đoàn BHTGVN đã triển khai tốt các hoạt động công đoàn, chăm lo đời sống, động viên người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, từng bước đẩy mạnh các hoạt động phong trào của BHTGVN trong 5 năm qua. Đặc biệt, đ/c Nguyễn Văn Tân hoan nghênh Ban lãnh đạo của BHTGVN đã tổ chức các cuộc đối thoại định kỳ với người lao động. Đây là hoạt động giúp Ban lãnh đạo hiểu rõ hơn các vấn đề của người lao động, tháo gỡ vướng mắc, tạo tính đoàn kết, nhất trí cao trong BHTGVN. Đ/c Nguyễn Văn Tân đề nghị, Công đoàn BHTGVN tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phong trào thi đua trong các năm tiếp theo; quan tâm hơn nữa tới đời sống, nguyện vọng của người lao động thông qua triển khai những hoạt động cụ thể.
 
 
Thay mặt Ban lãnh đạo BHTGVN, đ/c Đào Quốc Tính biểu dương và ghi nhận những thành tích, đóng góp quan trọng của Công đoàn BHTGVN nhiệm kỳ vừa qua và bày tỏ sựnhất trí với nội dung báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2013-2018, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018-2023 của Công đoàn BHTGVN. Trong nhiệm kỳ tiếp theo, đ/c Đào Quốc Tính đặt nhiều kỳ vọng vào hoạt động công đoàn và Ban chấp hành Công đoàn; đồng thời đề nghị Công đoàn BHTGVN cần bám sát định hướng hoạt động của BHTGVN trong năm 2018 và các năm tới, đặc biệt tập trung vào một số nội dung:
 
Thứ nhất, phối hợp chặt chẽ với chuyên môn, tuyên truyền, giáo dục đội ngũ cán bộ, người lao động tinh thông nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kỷ cương, kỷ luật để góp phần hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức trong việc tham gia sâu hơn vào quá trình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng.
 
Thứ hai, đề cao đoàn kết nội bộ trong cơ quan, xây dựng hệ thống BHTGVN thành một khối nhất trí, đồng lòng, đồng tâm cùng hướng đến mục tiêu chung. Đoàn kết là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.
 
Thứ ba, luôn quan tâm đảm bảo quyền lợi của cán bộ, người lao động. Công đoàn BHTGVN phải là cầu nối giữa người lao động với người sử dụng lao động, sẵn sàng đứng ra đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, người lao động.
 
Thứ tư, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, phát huy vai trò làm chủ tập thể, đơn vị của người lao động. Người lao động được tạo điều kiện để được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định, được kiểm tra, giám sát… đối với các nội dung đã được quy định. Tăng cường đối thoại tại nơi làm việc, tổ chức hiệu quả hội nghị người lao động hàng năm để trao đổi thông tin và thực hiện các quyền dân chủ của người lao động.
 
Thứ năm, tiếp tục quan tâm đến công tác nữ công, đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả chăm lo cho đời sống vật chất, tinh thần của người lao động nữ, chủ động đề xuất các chính sách, cơ chế bảo vệ và phát huy quyền của phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới.
 
Về phần mình, Đảng ủy, Ban lãnh đạo BHTGVN cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động công đoàn, sẵn sàng lắng nghe, cân nhắc và ủng hộ những ý kiến, đề xuất hợp lý của các đồng chí để Công đoàn BHTGVN có thể thực hiện thành công khẩu hiệu hành động: “Đổi mới, kỷ cương, đoàn kết, vì người lao động, vì tổ chức BHTGVN vững mạnh”.
 
Thay mặt Công đoàn BHTGVN, đ/c Ngô Quang Lương – Chủ tịch Công đoàn BHTGVN cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Công đoàn NHVN cũng như của Ban lãnh đạo BHTGVN đối với hoạt động công đoàn. Trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn BHTGVN sẽ cụ thể hóa những ý kiến chỉ đạo của Công đoàn NHVN và Ban lãnh đạo BHTGVN cũng như những góp ý của các đại biểu trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
 
 
Nhân dịp này, Công đoàn NHVN cũng trao tặng Cờ thi đua và Bằng khen của Công đoàn NHVN cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn trong năm 2017.
Phòng TTTT