BHTG Indonesia đã chi trả 2,76 triệu USD tiền bảo hiểm trong năm 2017

09:08-22/01/2018

Trong năm 2017, Tổng công ty BHTG Indonesia (LPS) đã trả tiền bảo hiểm cho 6.858 người gửi tiền tại các ngân hàng bị thu hồi giấy phép với khoản tiền lên tới 36,8 tỷ Rupies Indonesia (tương đương khoảng 2,76 triệu USD). Như vậy, kể từ khi bắt đầu hoạt động vào năm 2005 tới nay, LPS đã chi trả  984,6 tỷ rupies (73.85 triệu USD) cho 150.641 người gửi tiền được bảo hiểm. 

Năm qua, có 1.292 người gửi tiền không được chi trả do có liên quan tới các khoản nợ xấu, đồng thời 19 người gửi tiền không được chi trả do lãi suất tiền gửi cao hơn trần lãi suất tiền gửi được bảo hiểm của LPS. “Điều này cho thấy công chúng đã biết và hiểu các quy định về tiền gửi được bảo hiểm và chi trả tiền gửi” – Thư ký Viện LPS, ông  Samsu Adi Nugroho cho biết.

Cùng năm, LPS đã thanh lý 09 ngân hàng nông thôn – những ngân hàng bị Cơ quan quản lý Dịch vụ tài chính (OJK) thu hồi giấy phép hoạt động. Các ngân hàng này nằm rải rác tại nhiều tỉnh thành khác nhau suốt lãnh thổ Indonesia. Tới nay, LPS đã thanh lý 85 ngân hàng, bao gồm 1 ngân hàng thương mại, 79 ngân hàng nông thôn và 5 ngân hàng Hồi giáo nông thôn. Trong số đó, 69 ngân hàng đã kết thúc hoàn toàn quá trình thanh lý.

LPS cũng cho biết, tổng tài sản của cơ quan này, tính đến hết tháng 11/2017 đã đạt 86,81 nghìn tỷ rupies (6,5 tỷ USD), tăng 18,9% so với cùng kỳ năm 2016.  Ông  Samsu Adi Nugroho thông tin, tuyệt đại đa số giá trị tài sản của LPS đang ở dưới dạng các khoản đầu tư với tổng giá trị 84,12 nghìn tỷ rupies (6,3 tỷ USD), chiếm 96,9%.

Đ. T. T

Nguồn http://www.en.netralnews.com/news/business/read/17380/lps.pays.idr36..8.billion.in.bank.customer.claim.in.2017