Đoàn chuyên gia IADI thực hiện đánh giá tại chỗ trong khuôn khổ chương trình Hỗ trợ kỹ thuật tự đánh giá Bộ nguyên tắc cơ bản phát triển hệ thống BHTG hiệu quả tại Việt Nam

14:40-29/01/2018

 Từ ngày 22-26/01/2018, đoàn chuyên gia của Hiệp hội BHTG quốc tế (IADI) đã thực hiện đánh giá tại chỗ trong khuôn khổ chương trình Hỗ trợ kỹ thuật tự đánh giá Bộ nguyên tắc cơ bản phát triển hệ thống bảo hiểm tiền gửi hiệu quả (SATAP) tại Việt Nam. 

Đoàn chuyên gia của IADI do ông Lucas Metzger - Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm tiền gửi Thụy Sỹ làm trưởng đoàn, cùng các chuyên gia về bảo hiểm tiền gửi (BHTG) bao gồm: Ông John Chikura - Tổng giám đốc BHTG Zimbabwe, thành viên Hội đồng cấp cao IADI (EXCO); ông Jerry Sociedade -Trưởng phòng Hợp tác quốc tế, Tổng công ty BHTG Canada; ông Angus Tarpley- Luật sư, Tổng công ty BHTG Liên bang Mỹ.

Trong khuôn khổ chương trình làm việc, đoàn chuyên gia đã có buổi gặp gỡ, trao đổi và làm việc với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các đại diện các phòng, ban Trụ sở chính Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) nhằm hiểu rõ hơn về hệ thống BHTG tại Việt Nam. Ngoài ra, đoàn đã có buổi làm việc với Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng, Ngân hàng TMCP Quân đội, Quỹ tín dụng nhân dân Quang Trung (Hà Đông) với mong muốn hiểu rõ hơn về thực trạng hệ thống tài chính ngân hàng Việt Nam và quan điểm của các bên liên quan về vai trò của BHTGVN trong quá trình tái cơ cấu tổ chức tín dụng yếu kém.

Từ đó, đoàn chuyên gia đưa ra những nhận định, đánh giá mức độ đáp ứng Bộ nguyên tắc cơ bản phát triển hệ thống BHTG hiệu quả của BHTGVN tại buổi Hội thảo “Đánh giá tuân thủ Bộ nguyên tắc cơ bản phát triển hệ thống BHTG hiệu quả tại Việt Nam” tổ chức ngày 26/01/2018. Cũng trong buổi hội thảo, đoàn chuyên gia đã đưa ra những đề xuất, góp ý đối với BHTGVN nói riêng và hệ thống tài chính ngân hàng Việt Nam nói chung.

Cũng trong ngày 26/01/2018, đoàn chuyên gia đã có buổi gặp gỡ và làm việc với Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Đào Minh Tú. Tại buổi làm việc, chuyên gia đã trao đổi với Phó thống đốc những đánh giá sơ bộ về hệ thống BHTG tại Việt Nam và đưa ra một số đề xuất, kiến nghị đối với hệ thống tài chính ngân hàng Việt Nam nói chung và hệ thống BHTG nói riêng.

Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho biết, quan điểm của Chính phủ, NHNN đối với việc xác định vai trò của BHTGVN là rất quan trọng. Trong năm 2017, NHNN đã quan tâm đến việc ban hành và trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật về BHTG. Một số nội dung quan trọng điều chỉnh hoạt động BHTG đã được phê duyệt, bổ sung theo nguyên tắc phù hợp với thực tế hoạt động ngân hàng tại Việt Nam, đảm bảo xây dựng tổ chức BHTG hiệu quả trong hoạt động. Theo đó, BHTGVN đã được giao một số nhiệm vụ mới trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Các TCTD, cụ thể là việc hỗ trợ tài chính các TCTD gặp khó khăn. Hiện nay, NHNN đã ban hành Thông tư số 34 về việc trao đổi thông tin giữa NHNN và BHTGVN. “Đây là một bước tiến về khuôn khổ pháp lý cho phép BHTG Việt Nam có tương đối đầy đủ thông tin về hoạt động của các TCTD để giám sát, đánh giá và cùng NHNN theo dõi các TCTD”, Phó Thống đốc Đào Minh Tú nhấn mạnh.

Phát biểu bế mạc chương trình, ông Nguyễn Quang Huy, Chủ tịch Hội đồng quản trị BHTGVN đánh giá cao kết quả làm việc của đoàn chuyên gia. Kết quả của chương trình SATAP sẽ mang lại nhiều lợi ích cho BHTGVN nói riêng và hệ thống tài chính ngân hàng Việt Nam nói chung. Những đánh giá và khuyến nghị của đoàn chuyên gia sẽ góp phần củng cố hoạt động của BHTGVN, giúp BHTGVN hoàn thiện bản “Chiến lược phát triển BHTGVN đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030”. Ngoài ra, kết quả của chương trình cũng là nội dung trọng yếu phục vụ Hội thảo quốc tế trong khuôn khổ Hội nghị thường niên lần thứ 16 của Ủy ban khu vực châu Á – Thái Bình Dương (APRC) do BHTGVN đăng cai tổ chức năm 2018.

Phòng NCTH&HTQT