BHTG Canada lấy ý kiến về quy chế yêu cầu ngân hàng quy mô lớn xây dựng sẵn phương án xử lý đổ vỡ

08:54-07/03/2018

Trung tuần tháng 2/2018, Tổng công ty BHTG Canada (CDIC) đã đưa ra lấy ý kiến công chúng về việc củng cố cơ chế xử lý đổ vỡ đối với các ngân hàng có quy mô lớn nhất của nước này. Cụ thể, CDIC dự định ban hành một quy chế yêu cầu các ngân hàng quy mô lớn phải xây dựng sẵn kế hoạch nhằm xử lý đổ vỡ của chính mình cũng như nêu cụ thể các bước triển khai kế hoạch. CDIC cho biết, quy định này phù hợp với pháp luật hiện hành và các thông lệ quốc tế về xử lý đổ vỡ. 

Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc điều hành CDIC, bà Michèle Bourque khẳng định, quy chế nói trên được đưa ra với mục đích chính là củng cố sự bền vững của hệ thống tài chính Canada.

Trước đó, với tư cách cơ quan có chức năng xử lý đổ vỡ tổ chức tham gia BHTG, CDIC đã làm việc với các ngân hàng nhằm đảm bảo trong trường hợp xảy ra đổ vỡ, việc xử lý sẽ được thực hiện an toàn, qua đó gìn giữ niềm tin của công chúng. Quy chế đang được lấy ý kiến sẽ chính thức hóa các hướng dẫn về xây dựng kế hoạch xử lý đổ vỡ.

Việc nhận các góp ý đối với quy chế sẽ được thực hiện tới hết ngày 13/3/2018. CDIC dự kiến quy chế sẽ được ban hành và có hiệu lực từ cuối năm 2018. Các ngân hàng sẽ phải nộp bản kế hoạch xử lý rủi ro đầu tiên trong năm 2019.

Đ.T.T

Nguồn: http://www.cdic.ca/en/newsroom/newsreleases/Pages/cdic-consults-on-resolution-planning-requirements-for-canadas-largest-banks.aspx