Trao Chứng nhận tham gia BHTG cho QTDND Tân Cương

08:58-07/03/2018

Ngày 3/3/2018, tại xã Tân Cương, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) Tân Cương đã tổ chức Lễ khai trương. Thay mặt Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN), đại diện Chi nhánh BHTGVN tại TP.Hà Nội (Chi nhánh) đã trao Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi (BHTG) cho QTDND Tân Cương.

Đại diện Chi nhánh BHTGVN tại TP. Hà Nội trao Chứng nhận tham gia BHTG cho QTDND Tân Cương

Tại buổi lễ, ông Bùi Văn Khoa – Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh hoạt động của QTDND Tân Cương sẽ góp phần tạo lập hệ thống kinh doanh tiền tệ lành mạnh, góp phần thúc đẩy sản xuất  kinh doanh đối với các thành viên. Vì vậy, Ban lãnh đạo Quỹ cần chấp hành đầy đủ chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định về hoạt động ngân hàng, đồng thời xây dựng chiến lược kinh doanh, kế hoạch phát triển thành viên phù hợp. Ông Bùi Văn Khoa đề nghị UBND, chính quyền địa phương, Ngân hàng Hợp tác xã và Chi nhánh BHTGVN tại TP.Hà Nội quan tâm, giúp đỡ và tạo điều kiện để Quỹ phát triển bền vững.

Đại diện QTDND Tân Cương, ông Cao Văn Cương – Chủ tịch HĐQT cam kết quản trị, điều hành hoạt động của Quỹ theo đúng tôn chỉ, mục đích đã đề ra; chấp hành nghiêm túc, đầy đủ các quy định của pháp luật; từng bước đưa hoạt động của Quỹ đi vào ổn định và phát triển theo hướng bền vững, an toàn, hiệu quả.

QTDND Tân Cương đi vào hoạt động có ý nghĩa quan trọng, góp phần bổ sung cung ứng vốn tín dụng cho khu vực nông nghiệp, nông thôn, giúp người dân được tiếp cận và có thêm lựa chọn về dịch vụ ngân hàng nhằm phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Đây cũng là tổ chức tham gia BHTG thứ 3 trên địa bàn tỉnh do Chi nhánh phụ trách sau QTDND xã Yên Minh (TX. Phổ Yên) và QTDND Thị trấn Đu (Phú Lương).

Phòng Tổng hợp – Chi nhánh BHTGVN tại TP. Hà Nội