Chi nhánh BHTGVN khu vực Bắc Trung Bộ tổ chức tọa đàm về công tác kiểm tra

14:36-07/03/2018

Ngày 06/3/2018 tại TP.Vinh, tỉnh Nghệ An, Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) khu vực Bắc Trung Bộ tổ chức tọa đàm về công tác kiểm tra năm 2017 và đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra năm 2018. Tham gia buổi tọa đàm có Ban giám đốc, Trưởng phòng Kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra và toàn thể cán bộ làm công tác kiểm tra năm 2017.

Tại buổi tọa đàm, lãnh đạo phòng Kiểm tra trình bày báo cáo kết quả hoạt động công tác kiểm tra năm 2017, phương hướng, kế hoạch kiểm tra năm 2018 và thông qua dự thảo Đề cương kiểm tra đối với các tổ chức tham gia BHTG trên địa bàn trong thời gian tới; tiếp tục triển khai các nội dung cơ bản của văn bản 1284/HD-BHTG ngày 26/12/2016 của BHTGVN về hướng dẫn thực hiện quy chế kiểm tra đối với các tổ chức tham gia BHTG. Đã có nhiều ý kiến phân tích tìm ra nguyên nhân các vấn đề tồn tại, vướng mắc trong thực hiện văn bản số 1284/HD-BHTG và trong quá trình kiểm tra trực tiếp tại các tổ chức tham gia BHTG năm 2017, nhất là việc tính và nộp phí tiền gửi được bảo hiểm và các quy định về huy động tiền gửi tiết kiệm (quy định, quy trình thực hiện của TCTD…), qua đó đưa ra các giải pháp khắc phục hiệu quả đối với từng tường hợp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm tra và giúp các đơn vị được kiểm tra ngày càng hoàn thiện quy trình, quy định, đảm bảo phát triển an toàn, hiệu quả.

Sau khi lắng nghe các ý kiến tại buổi tọa đàm, lãnh đạo phòng kiểm tra đã giải trình và hứa sẽ bổ sung, hoàn thiện các giải pháp thực hiện và đề cương kiểm tra tại các tổ chức tham gia BHTG trên địa bàn đảm bảo phù hợp với thực tiễn, đúng  pháp luật và quy chế, quy định của BHTGVN.

Kết thúc buổi tọa đàm, ông Trần Văn Lam - Giám đốc Chi nhánh kết luận: Để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra tổ chức tham gia BHTG, hoàn thành tốt kế hoạch công tác năm 2018 đã được Tổng giám đốc BHTGVN phê duyệt, lãnh đạo phòng kiểm tra cần phối hợp nhuần nhuyễn với các bộ phận liên quan, triển khai nghiên cứu và cập nhật các văn bản hiện hành để tổ chức thực hiện đúng quy định của pháp luật về BHTG. Đối với cán bộ viên chức trực tiếp thực hiện nghiệp vụ kiểm tra trong năm 2018 cần không ngừng tự nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức tổng hợp để thực hiện công tác kiểm tra cũng như tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về BHTG, các chỉ tiêu an toàn trong hoạt động ngân hàng. Kết luận kiểm tra phải khách quan, trung thực, chính xác, các kiến nghị phải ghi rõ biện pháp, thời hạn thực hiện khắc phục tồn tại cụ thể.  

Ông Trần Văn Lam nhấn mạnh, trưởng đoàn kiểm tra phải làm đúng chức trách quyền hạn, quy trình, quy phạm, quy định của pháp luật. Khi kiểm tra trực tiếp tại đơn vị phải thường xuyên cập nhật thông tin, văn bản mới, chấp hành nghiêm túc kỷ luật lao động và luôn quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ các đơn vị tham gia BHTG hoạt động đảm bảo an toàn, hiệu quả, góp phần tích cực cùng BHTGVN hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phòng Tổng hợp - Chi nhánh BHTGVN khu vực Bắc Trung Bộ