Philippines: Người gửi tiền cần làm gì để được chi trả BHTG?

09:00-13/03/2018

Tháng 2 vừa qua, Tổng Công ty BHTG Philippines (PDIC) ban hành tài liệu hướng dẫn cho chủ nợ của tại các tổ chức tín dụng (TCTD) đã đóng cửa. Các chủ nợ ở đây có thể hiểu là bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào có quyền sở hữu hợp pháp đối với tài sản tại TCTD đó, bao gồm cả những người gửi tiền có khoản tiền gửi vượt 500.000 PHP (tương đương khoảng 9.700 đôla Mỹ) hạn mức BHTG. 

Theo Đạo luật Cộng hòa số 3591 sửa đổi hay còn gọi là Điều lệ hoạt động PDIC, các yêu cầu chi trả đối với tài sản tại một TCTD đổ vỡ phải được gửi tới PDIC trong vòng 60 ngày kể từ khi có công bố đóng cửa TCTD đó. Những yêu cầu chi trả sau thời hạn 60 ngày sẽ không được xử lý.

Theo hướng dẫn, những khoản tín dụng được đảm bảo bởi một khoản thế chấp hay cầm cố là bất động sản không cần phải gửi yêu cầu chi trả đối với tài sản của TCTD đổ vỡ đó. Ngoài ra, khi người gửi tiền đã nộp yêu cầu được chi trả bảo hiểm tiền gửi trong vòng 60 ngày kể từ ngày TCTD công bố phá sản sẽ không phải nộp thêm đơn yêu cầu bồi thường cho phần không có bảo hiểm tiền gửi của họ.

Người gửi tiền có thể gửi đơn yêu cầu bồi thường BHTG trực tiếp tại các điểm giao dịch của TCTD đổ vỡ trong suốt quá trình PDIC tiếp quản hoặc trực tiếp tại Trung tâm Trợ giúp Cộng đồng của PDIC. PDIC nhấn mạnh việc người gửi tiền chỉ nên giao dịch với nhân viên được ủy quyền bởi PDIC.

Khi yêu cầu chi trả BHTG, người gửi tiền cần hoàn thành Đơn yêu cầu chi trả BHTG theo quy định cùng bản sao công chứng các giấy tờ chứng minh trách nhiệm và quyền lợi của mình tại TCTD  đổ vỡ. Bộ giấy tờ này có thể bao gồm: 1) kê khai tài khoản; 2) lịch sử thanh toán; 3) hợp đồng tái chiết khấu, hợp đồng cho vay; 4) các hợp đồng và giấy tờ liên quan như hợp đồng thuê/cho thuê, hợp đồng tư vấn, giấy cam kết.

Đối với những người nộp đơn yêu cầu bồi thường cho phần không được BHTG, các giấy tờ liên quan bao gồm: sổ tiết kiệm, giấy nộp tiền hoặc giấy tờ chứng minh việc gửi tiền. Có thể PDIC sẽ yêu cầu một số giấy tờ khác để xác nhận và xác lập trách nhiệm pháp lý của TCTD đã đổ vỡ. Người gửi tiền nên đem theo các giấy tờ gốc để PDIC đối chiếu và so sánh. Đối với những yêu cầu chi trả gửi qua thư điện tử, trước khi chi trả, PDIC sẽ yêu cầu xuất trình giấy tờ gốc.

Sau khi đã nhận được Đơn yêu cầu chi trả BHTG cùng các tài liệu giấy tờ liên quan, PDIC sẽ gửi thư xác nhận cho chủ nợ. Trong trường hợp thiếu giấy tờ, PDIC sẽ gửi thông báo lại. Nếu nhận được thông báo nói trên, người gửi tiền Philippines sẽ có 15 ngày làm việc để bổ sung các tài liệu giấy tờ chứng minh còn thiếu. Nếu có lý do chính đáng, thời hạn nộp giấy tờ còn thiếu được gia hạn thêm tối đa là 15 ngày nữa theo yêu cầu bằng văn bản của người gửi tiền.

Với Đơn yêu cầu chi trả BHTG được PDIC xác nhận là hợp lệ, PDIC sẽ gửi cho người gửi tiền giấy Chứng nhận yêu cầu chi trả theo đúng quyền lợi của họ. Nếu Đơn yêu cầu chi trả không được chấp nhận, người gửi tiền sẽ được thông báo bằng văn bản về lý do họ sẽ không được bồi hoàn BHTG. Đối với những người không thể yêu cầu chi trả BHTG vẫn có thể nộp Đơn yêu cầu cho tòa án thanh lý TCTD đổ vỡ trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận được thông báo cuối cùng của PDIC về việc từ chối đơn yêu cầu bồi thường.

Đ.T.T

Nguồn: http://www.pdic.gov.ph/?nid1=8&nid2=1&nid=101279