Ghana chính thức khởi động cơ chế BHTG

08:55-20/03/2018

Ngân hàng TW Ghana sẽ bắt đầu triển khai cơ chế BHTG vào quý II năm 2018.

Vào năm 2016, Nghị viện Ghana đã thông qua Đạo luật BHTG nhằm mở đường thiết lập cơ chế chính thức để bảo vệ quyền lợi người gửi tiền trong trường hợp tổ chức tài chính đổ vỡ.

Cơ chế BHTG được xây dựng nhằm bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền đối với các khoản tiền gửi trong nước; từ đó, gây dựng lòng tin của người dân vào hệ thống ngân hàng quốc gia và góp phần ổn định phát triển hệ thống tài chính Ghana.

TS. Ernest Addison – Thống đốc Ngân hàng TW Ghana nhấn mạnh vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn và lợi ích cho người gửi tiền. Ông cho biết, ngoài những hành động mà NHTW vẫn thường làm, cơ chế BHTG chính là lớp bảo vệ bổ sung đối với người gửi tiền cũng như đối với hệ thống tài chính quốc gia.

Thống đốc Ngân hàng TW Ghana cũng chia sẻ mong muốn Ghana sẽ trở thành quốc gia có cơ cấu kinh tế đa dạng với mạng lưới tài chính giúp chuyển đổi cơ cấu hiệu quả. Khu vực kinh tế tư nhân đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng cơ chế này. Thêm vào đó ngành tài chính sẽ có thể hỗ trợ tích cực cho các hoạt động của khu vực kinh tế tư nhân. Trong năm 2018 này, Ghana kỳ vọng tiếp tục thắt chặt các tiêu chuẩn quản lý với việc đưa ra các văn bản hướng dẫn chi tiết nhằm đảm bảo các tổ chức tài chính tuân thủ yêu cầu tối thiểu về vốn.

Ông Franklin Belnye – Điều phối viên dự án – Tổng công ty BHTG Ghana cho biết, cơ chế BHTG là cấu phần thứ tư của mạng lưới an toàn tài chính. Hiện các điều khoản BHTG đang có những sửa đổi cần thiết và sau đó sẽ được trình lên Nghị viện phê chuẩn để triển khai.

Theo dự luật BHTG, người gửi tiền tại các tổ chức tài chính mất khả năng chi trả có thể được Tổng Công ty BHTG Ghana trả tiền bảo hiểm tối đa 6.250 đồng Cedi Ghana (tương đương khoảng 1.420 đôla Mỹ).

Vốn điều lệ của Tổng Công ty BHTG Ghana trị giá khoảng 26 triệu Euro, trong đó, Ngân hàng Tái thiết Đức cho vay 13 triệu Euro cùng 13 triệu Euro đối ứng của Chính phủ Ghana và Ngân hàng TW Ghana. Ngoài ra, Thống đốc Ngân hàng TW Ghana cho biết Ngân hàng Tái thiết Đức còn cung cấp khoảng 1 triệu Euros dưới hình thức viện trợ để hỗ trợ nước này trong việc xây dựng cơ chế BHTG

Đ.T.T

Nguồn:

https://www.modernghana.com/news/834166/bank-of-ghana-to-start-implementation-of-deposit-insurance.html

http://www.ghanaiantimes.com.gh/bog-to-establish-deposit-protection-corporation/