Trụ sở chính BHTGVN tổ chức Hội nghị người lao động năm 2018

09:28-23/03/2018
Ngày 22/3/2018, tại Hà Nội, Trụ sở chính Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) tổ chức Hội nghị người lao động năm 2018. 
Tham dự hội nghị có ông Đào Quốc Tính – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, ông Ngô Quang Lương – Thành viên chuyên trách HĐQT - Chủ tịch Công đoàn BHTGVN, các Phó Tổng giám đốc và Kiểm soát viên cùng gần 150 đại biểu đại diện cán bộ, viên chức, người lao động tại Trụ sở chính BHTGVN.
 
Tại Hội nghị, ông Vũ Văn Long – Phó Tổng giám đốc BHTGVN đã báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Trụ sở chính BHTGVN. Theo đó, năm 2017, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban lãnh đạo cùng tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của người lao động tại Trụ sở chính và toàn hệ thống, BHTGVN đã hoàn thành tốt sứ mệnh bảo vệ người gửi tiền, góp phần duy trì sự an toàn, lành mạnh hệ thống tài chính - ngân hàng.
Ông Đào Quốc Tính - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc BHTGVN
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Giữ vai trò là đơn vị đầu mối triển khai các hoạt động trên toàn hệ thống, với 18 phòng, ban chuyên môn, nghiệp vụ, Trụ sở chính đã nỗ lực hoàn thành tốt kế hoạch công tác năm 2017, đóng góp vào thành tích chung của đơn vị, đảm bảo tốt nhất quyền lợi của người lao động, thực hiện tốt quy chế dân chủ. Cụ thể, các phòng, ban trụ sở chính đã nghiên cứu, đề xuất và hoàn thiện các cơ chế chính sách, xây dựng và ban hành quy trình quản trị điều hành; Triển khai chính sách BHTG và hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống; Các chế độ chính sách liên quan đến người lao động được quan tâm và đáp ứng kịp thời, động viên người lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua; Xây dựng và triển khai áp dụng hệ thống thang bảng lương mới phù hợp với mô hình mới của BHTGVN;Lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn và tổ chức đoàn thể luôn có sự phối hợp chặt chẽ trong việc chỉ đạo và triển khai thực hiện Quy chế dân chủ tại Trụ sở chính, đồng thời lắng nghe ý kiến của người lao động một cách công khai, dân chủ và đúng quy định….
Ông Ngô Quang Lương – Thành viên chuyên trách HĐQT, Chủ tịch Công đoàn BHTGVN
phát biểu tại hội nghị
Theo báo cáo của Ban chấp hành Công đoàn Trụ sở chính, năm 2017, Công đoàn tại Trụ sở chính luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng bộ, sự ủng hộ của Ban lãnh đạo BHTGVN và lãnh đạo các phòng, ban tạo điều kiện cho cán bộ, viên chức, người  lao động tham gia các hoạt động phong trào, xây dựng đoàn kết thống nhất nội bộ; Tinh thần dân chủ được phát huy; điều kiện việc làm, thu nhập, đời sống người lao động được đảm bảo ổn định; các chính sách như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp… được thực hiện đầy đủ theo quy định của pháp luật. Trong năm 2017, Trụ sở chính không nhận được đơn thư, khiếu nại, tố cáo.
Ông Nguyễn Đình Lưu – Phó Tổng Giám đốc phát biểu tại hội nghị
Phát huy những thành tựu đã đạt được trong năm 2017 và trên cơ sở triển khai các nhiệm vụ của ngành ngân hàng, Trụ sở chính BHTGVN đề ra nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, bao gồm:
 
Thứ nhất, tiếp tục thực hiện và bám sát kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm đã được đề ra trong phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2018 của BHTGVN.
 
Thứ hai, phát huy mạnh mẽ vai trò của tổ chức Đảng, đoàn thể trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tổ chức và động viên người lao động trong toàn hệ thống hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua, nỗ lực vì mục tiêu phát triển của hệ thống BHTGVN.
 
Thứ ba, thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, phát huy quyền làm chủ của người lao động.
 
Thứ tư, phối hợp với Công đoàn, đoàn thể thường xuyên chăm lo đời sống vật chất – tinh thần của người lao động; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; xây dựng tổ chức Công đoàn, đoàn thể vững mạnh.
 
Bên cạnh đó, hội nghị cũng thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và phương hướng nhiệm vụ 2018.
Bỏ phiếu bầu đại biểu dự Hội nghị Người lao động cấp BHTGVN
Đại diện Ban lãnh đạo BHTGVN – Tổng Giám đốc Đào Quốc Tính – thay vì “bài phát biểu được chuẩn bị sẵn” đã cởi mở và chân tình chia sẻ tâm huyết muốn xây dựng tổ chức BHTG phát triển bền vững, tiến cao tiến xa hơn, thực hiện tốt hơn nữa sứ mệnh bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền và góp phần đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng. Ông mong muốn các đại biểu tham dự hội nghị phát huy tinh thần đoàn kết, rèn luyện trí lực, thể lực, tu dưỡng đạo đức để nắm vững nghiệp vụ - hoàn thành tốt nhiệm vụ, tác phong làm việc chuyên nghiệp – xây dựng văn hóa công sở mang bản sắc BHTGVN. “Từng đại biểu xứng đáng là nhân viên BHTGVN và lan tỏa tinh thần ấy tới toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trong hệ thống BHTGVN”. Tổng Giám đốc cũng đề nghị Công đoàn tăng cường hơn nữa chăm lo đời sống vất chất, tinh thần của người lao động, phát huy dân chủ trên cơ sở lắng nghe nguyện vọng của cán bộ, viên chức và người lao động.
 
Tổng Giám đốc BHTGVN cũng trực tiếp trả lời các ý kiến, đề xuất liên quan tới tiền lương – thu nhập, các chế độ chính sách bảo đảm quyền lợi của người lao động, khuyến khích các hoạt động văn hóa – thể thao… và cam kết tiếp tục tạo điều kiện tối đa để cán bộ, viên chức, người lao động BHTGVN phát huy năng lực, sở trường của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tổng Giám đốc nhấn mạnh: Hội nghị kết thúc nhưng việc đối thoại với người lao động chưa khép lại, phòng chức năng “tiếp tục tập hợp các ý kiến, nguyện vọng của cán bộ, viên chức, người lao động, Ban lãnh đạo sẵn sàng lắng nghe và có câu trả lời tới từng đồng chí”.
 
Hội nghị đã bầu 63 đại biểu đại diện cho gần 350 người lao động Trụ sở chính tham dự Hội nghị người lao động cấp BHTGVN, đồng thời biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị.
Phòng TTTT