Tuyên truyền chính sách BHTG tại QTDND Điện Dương (tỉnh Quảng Nam)

08:59-03/04/2018

Ngày 26/3/2018, Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) tại TP. Đà Nẵng (Chi nhánh) tổ chức tuyên truyền chính sách BHTG tai Đại hội đại biểu thành viên lần thứ VI của Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) Điện Dương, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Tham dự buổi tuyên truyền có bà Nguyễn Thị Xuân Thu – Phó Giám đốc và đại diện thanh tra giám sát, lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh Quảng Nam, lãnh đạo Liên minh hợp tác xã tỉnh Quảng Nam, đại diện các tổ chức Đảng, đoàn thể, chính quyền phường Điện Dương cùng hơn 200 đại biểu thành viên trên địa bàn hoạt động của quỹ.

Tại Đại hội, Chi nhánh đã trình chiếu các phóng sự, tiểu phẩm về chính sách BHTG, đồng thời tổ chức quầy tuyên truyền, giải thích chính sách BHTG cho thành viên của quỹ, phát tờ thông tin, vật phẩm tuyên truyền tới từng đại biểu nhằm mở rộng, đa dạng hóa cách thức tuyên truyền hướng tới đối tượng là người gửi tiền ở khu vực nông thôn.

Bà Nguyễn Thị Xuân Thu – Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Quảng Nam đánh giá cao hiệu quả hoạt động của Chi nhánh BHTGVN tại TP. Đà Nẵng và mong muốn hợp tác hơn nữa với Chi nhánh trong công tác tuyên truyền chính sách trên địa bàn tỉnh.

Phòng Tổng hợp – Chi nhánh BHTGVN tại TP. Đà Nẵng