BHTG Hàn Quốc triển khai chương trình giáo dục nhằm bảo vệ người dùng dịch vụ tài chính

09:07-03/04/2018

Để bảo vệ người gửi tiền tránh bị thiệt hại về tài chính cũng như thúc đẩy sự tiếp cận các dịch vụ tài chính, từ năm 2010, Tổng công ty BHTG Hàn Quốc (KDIC) đã liên tục triển khai  chương trình giáo dục về tài chính, đặc biệt hướng tới các nhóm công chúng dễ bị tổn thương gồm: người cao tuổi và các tiểu thương.

Tính đến cuối năm 2017, các chương trình giáo dục tài chính của KDIC đã tiếp cận được  tổng cộng 364.000 người. Những thay đổi gần đây của xã hội Hàn Quốc, trong đó có cơn sốt về tiền ảo, càng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giáo dục một cách đầy đủ và đúng đắn cho lớp sinh viên trẻ - những người gửi tiền tiềm năng. Bối cảnh mức tăng trưởng thấp, suy thoái kinh tế cũng sẽ dẫn đến sự gia tăng số lượng nạn nhân của gian lận tài chính trong tầng lớp người lao động thu nhập thấp.

KDIC đã chủ động mở rộng các chương trình giáo dục về tài chính, thuê thêm giảng viên nhằm trang bị cho giới trẻ những kiến thức tài chính cơ bản, đồng thời giảm khoảng cách tiếp cận tài chính. Để đạt được điều này, KDIC gia tăng số lượng giảng viên chuyên ngành tài chính lên gấp đôi, từ 16 lên 30 người chỉ riêng trong tháng 1/2018.

Trong tháng 2/2018, một hội thảo kéo dài 03 ngày đã được tổ chức tại Trung tâm Đào tạo toàn cầu của KDIC ở Chungju nhằm đào tạo các kỹ năng truyền đạt và giảng dạy cho các giảng viên.

Hội thảo bao gồm những chủ đề như: cách sử dụng  thiết bị thông minh trong các giao dịch gián tiếp, tiền ảo và các vấn đề liên quan, những thay đổi trong các quy định về tài chính. Những người tham gia hội thảocũng được thực hành phương pháp “học bằng trải nghiệm” thông qua các trò chơi board game (trò chơi trên bàn cờ) . Ngoài ra, KDIC dự kiến tiếp tục tăng quy mô của các chương trình giáo dục tài chính đạt mức 100.000 người trong năm 2018, tăng 30% so với năm trước. Để làm được điều này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ với nhiều cơ quan liên quan. Do đó, KDIC sẽ tiến hành ký biên bản ghi nhớ MOU với những trung tâm chăm sóc trẻ em tại địa phương và tiếp cận tới các tổ chức đối tác đa dạng hơn nhằm đem chương trình giáo dục tài chính tới những đối tượng hiện thiếu thông tin và dễ bị tổn thương về tài chính.

Bên cạnh đó, KDIC lên kế hoạch phát triển những chương trình giáo dục phù hợp, đáp ứng nhu cầu ngày một tăng theo hình thức trải nghiệm, với những trại giáo dục về tài chính thông qua những trò chơi tìm hiểu về khái niệm trao đổi buôn bán, bảo hiểm tiền gửi và định hướng nghề nghiệp, v.v.

Đ.T.T

Nguồn: http://www.kdic.or.kr/english/what/view.jsp?tbl=E_BODO_LIST&ser_no=99