Nhật Bản điều chỉnh tỷ lệ phí bảo hiểm tiền gửi

09:50-10/04/2018

Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản và Bộ Tài chính Nhật Bản vừa phê duyệt việc thay đổi tỷ lệ phí bảo hiểm tiền gửi (BHTG) theo đề xuất ngày 26/3 của Tổng công ty Bảo hiểm tiền gửi Nhật Bản (DICJ).

Như vậy, kể từ ngày 01/04/2018, tỷ lệ phí BHTG mà các tổ chức tham gia BHTG phải nộp cho DICJ sẽ là 0,046% tổng số dư tiền gửi tiền gửi phục vụ thanh toán, và 0,033% tổng số dư tiền gửi nói chung và các hình thức tiền gửi khác. Mức phí BHTG hiệu dụng (tỷ lệ tổng phí BHTG/ tổng số dư tiền gửi thuộc phạm vi bảo hiểm) là 0,034%.

Lần gần đây nhất DICJ điều chỉnh phí BHTG là cùng kỳ năm ngoái, có hiệu lực kể từ ngày 01/04/2017, với tỷ lệ phí đối với tiền gửi phục vụ thanh toán được ấn định ở mức 0,049% và tiền gửi nói chung, các hình thức tiền gửi khác là 0,036%. Mức phí BHTG hiệu dụng áp dụng ở thời điểm đó là 0,037%. Có thể thấy, tỷ lệ phí BHTG tại Nhật Bản đang có xu hướng được điều chỉnh giảm nhẹ. Nhật Bản hiện đang áp dụng mô hình thu phí đồng hạng đối với các tổ chức tham gia BHTG.

Đ.T.T

Nguồn:

https://www.dic.go.jp/english/e_yokinsha/page_002215_00002.html

https://www.dic.go.jp/english/e_yokinsha/page_002214_00001.html