BHTGVN tổ chức Hội thảo nghiệp vụ công tác Công đoàn

14:28-17/05/2018

Ngày 15/5/2018, tại Nghệ An, Công đoàn Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) tổ chức Hội thảo nghiệp vụ công tác Công đoàn.

Đến dự hội thảo có đồng chí (đ/c) Nguyễn Vũ Bình – Phó Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (NHVN), đ/c Nguyễn Thanh Hải – Phó Trưởng ban Chính sách pháp luật Công đoàn NHVN, đ/c Trần Tú Anh – Phó Trưởng ban Tài chính Công đoàn NHVN. Về phía BHTGVN có đ/c Ngô Quang Lương – Thành viên chuyên trách HĐQT, Chủ tịch Công đoàn, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn BHTGVN, Ủy viên Ban Chấp hành các Công đoàn cơ sở.

Đ/c Ngô Quang Lương phát biểu tại hội thảo

Hội thảo nghiệp vụ công tác Công đoàn xoay quanh 02 nội dung chính, gồm: Nghiệp vụ công tác thi đua –khen thưởng và Nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn.

Hội thảo là cơ hội để các học viên từ Ban Chấp hành Công đoàn BHTGVN và Ban Chấp hành các Công đoàn cơ sở dành thời gian chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm về những kỹ năng hoạt động công đoàn quan trọng như: Kỹ năng tổ chức các phong trào thi đua; kỹ năng xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; kỹ năng quản lý tài chính, tài sản Công đoàn; kỹ năng phân cấp thu chi, phân phối nguồn thu tài chính Công đoàn, v.v.

Phát biểu tại buổi hội thảo, đ/c Ngô Quang Lương nhấn mạnh đây là những kỹ năng cần thiết với các ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn các cấp nhằm nâng cao trình độ, năng lực hoạt động của các Chủ tịch Công đoàn cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn trong toàn hệ thống BHTGVN.

Phòng TTTT