Chi nhánh BHTGVN tại TP. Hà Nội tham dự hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện Đề án 1058 cụm QTDND Mỹ Đức - Ứng Hòa

08:36-22/05/2018

Ngày 16/5/2018, tại xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa, Hà Nội, Chi nhánh  BHTGVN tại TP. Hà Nội đã tham dự hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện Đề án cơ cấu lại Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 (Đề án 1058) và triển khai nhiệm vụ của NHNN Chi nhánh Hà Nội của cụm QTDND huyện Mỹ Đức - Ứng Hòa.

Tham dự hội nghị có ông Phạm Văn Vũ - Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh TP. Hà Nội cùng đại diện các phòng chức năng; ông Bùi Đức hạnh – Phó giám đốc phụ trách Chi nhánh BHTGVN tại TP.Hà Nội; đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền xã Hòa Nam và 14 QTDND trên địa bàn.

Tại hội nghị, ông Vương Đức Lập - Giám đốc QTDND Hương Sơn, cụm trưởng cụm QTDND  huyện Mỹ Đức - Ứng Hòa, trình bày báo cáo đánh giá tiến độ thực hiện Đề án 1058. Theo đó, đại đa số các quỹ trên địa bàn cụm hoạt động an toàn, hiệu quả, các quỹ đã chủ động được nguồn vốn cho thành viên vay, chất lượng tín dụng từng bước được nâng lên, kết quả kinh doanh có lãi…

Hiện trong cụm có 14 QTDND với hơn 13 ngàn thành viên; vốn điều lệ bình quân đạt hơn 2 tỷ đồng/QTDND; tổng nguồn vốn bình quân đạt trên 74 tỷ đồng/QTDND, trong đó vốn huy động bình quân hơn 72 tỷ đồng/QTDND và có sự tăng trưởng ổn định. Với nguồn vốn dồi dào, các quỹ đã đẩy mạnh cho vay phục vụ kịp thời nhu cầu vốn phát triển sản xuất kinh doanh của thành viên và nhân dân, tăng cường công tác thẩm định xét duyệt cho vay, bình quân dư nợ mỗi quỹ đạt 50,516 tỷ đồng, nợ xấu 0,95%, đảm bảo thực hiện chỉ tiêu nợ xấu dưới 3%.

Các QTDND đã thông tin nội dung các văn bản chỉ đạo của Chính phủ và NHNN về xử lý nợ xấu và cơ cấu lại QTDND gắn với xử lý nợ xấu trên địa bàn thành phố (Nghị quyết 42; Quyết định 1058; Chỉ thị số 06) tới Đảng ủy xã, UBND xã, cán bộ nhân viên quỹ, thành viên QTDND nhằm tạo sự đồng thuận của nhân viên và thành viên QTDND và sự ủng hộ của chính quyền địa phương trong quá trình thực hiện.

Ông Nguyễn Duy Tuyến- Chủ tịch xã Hòa Nam đánh giá: hoạt động của QTDND trên địa bàn xã Hòa Nam nói riêng và các QTDND cụm Mỹ Đức - Ứng Hòa đã đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế xã hội địa phương. Cấp ủy, chính quyền địa phương luôn tạo điều kiện tốt cho hoạt động của các quỹ.

Ông Bùi Đức Hạnh – Phó giám đốc phụ trách Chi nhánh BHTGVN tại TP. Hà Nội đánh giá cao nỗ lực cũng như kết quả các QTDND đã đạt được trong quá trình thực hiện Đề án 1058, đồng thời khẳng định cam kết đồng hành cùng hoạt động của hệ thống QTDND, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định của các tổ chức tín dụng…

Ông Phạm Văn Vũ - Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh TP. Hà Nội chúc mừng kết quả của cụm Mỹ Đức - Ứng Hòa đã đạt được; đánh giá cao sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương và phối hợp của Chi nhánh BHTGVN tại TP. Hà Nội. Ông cũng yêu cầu các QTDND trong cụm tiếp tục xem xét những gì đã làm được, chưa làm được, những vướng mắc, kiến nghị với NHNN, chính quyền địa phương, BHTGVN, Ngân hàng Hợp tác xã, từ đó có phương hướng, giải pháp thực hiện để giúp quỹ tín dụng nhân dân trong khu vực hoạt động an toàn, hiệu quả, bền vững trong thời gian tới.

Vũ Như Quỳnh – Chi nhánh BHTGVN tại TP. Hà Nội