BHTG Malaysia phát hành Báo cáo thường niên 2017

14:51-22/05/2018

Tháng 4/2018, Tổng công ty BHTG Malaysia (PIDM) đã phát hành Báo cáo thường niên 2017, công bố kết quả đánh giá hiệu quả các sáng kiến thực hiện trên cơ sở kế hoạch tài chính được phê duyệt. 

Báo cáo thường niên 2017 nêu bật những nỗ lực không ngừng của PIDM nhằm củng cố tính sẵn sàng ứng phó với mọi biến động, đóng góp và nâng cao sự ổn định hệ thống tài chính quốc gia. Ngoài ra, PIDM còn triển khai thành công diễn tập công tác chi trả trong trường hợp xảy ra khủng hoảng.

Năm 2017, PIDM có tổng thu nhập đạt khoảng 575,4 triệu RM (tương đương 146 triệu USD), trong đó thặng dư ròng hoạt động là 463 triệu RM (khoảng 118 triệu USD), nâng tổng nguồn quỹ và dự trữ lên mức 3,6 tỷ RM (tương đương khoảng 911,61 triệu USD).

Ông Rafiz Azuan Abdullah – Giám đốc điều hành PIDM cho biết, trong năm qua, một trong những thành tựu quan trọng nhất của PIDM là cùng với NHTW thiết lập khung chính sách cho việc triển khai kế hoạch phục hồi cũng như xử lý đổ vỡ các tổ chức tài chính – một bước quan trọng nhằm xây dựng cơ chế xử lý đổ vỡ hiệu quả tại Malaysia.

Ông Rafiz Azuan Abdullah nhấn mạnh, cơ chế xử lý đổ vỡ sẽ giúp giải quyết các tổ chức tài chính bị đổ vỡ một cách hiệu quả mà không gây ra sự gián đoạn quá nghiêm trọng ảnh hưởng đến toàn hệ thống tài chính – ngân hàng, đồng thời bảo vệ được ngân sách.

Kể từ năm 2017, các sáng kiến phát triển của PIDM tiếp tục bám sát 03 ưu tiên chiến lược dài hạn đã được xác định từ năm 2016, trong đó có: cơ chế xử lý đổ vỡ hiệu quả, chiến lược quản lý nguồn nhân lực; quản lý các bên liên quan và quản trị tổ chức hiệu quả.

PIDM sẽ tiếp tục ưu tiên thực hiện các bài diễn tập thí điểm xử lý đổ vỡ ngân hàng. PIDM cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ các tổ chức tham gia BHTG và các thành viên của mạng lưới an toàn tài chính trong suốt quá trình lập kế hoạch xử lý đổ vỡ.

PIDM cũng lên chiến lược thúc đẩy cam kết của các bên liên quan nhằm tối đa hóa hiệu quả hợp tác. Những sáng kiến nâng cao nhận thức cộng đồng cũng tiếp tục được chú trọng, nhằm nâng cao nhận thức công chúng về tổ chức BHTG, hệ thống BHTG quốc gia và hệ thống BHTG hồi giáo.

PIDM sẽ tiếp tục phát triển năng lực lãnh đạo, dựa trên kết quả đánh giá năng lực lãnh đạo năm 2017, tập trung điều chỉnh sao cho phù hợp với những nhiệm vụ trọng tâm được đề ra.

Trong năm 2018, PIDM nỗ lực cung cấp môi trường làm việc thuận lợi và thân thiện nhằm đảm bảo sự gắn bó bền vững của nhân viên, đặc biệt những nhân tố tài năng.

Đặc biệt, PIDM tập trung triển khai các chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng thông qua quảng cáo và sử dụng truyền thông xã hội như một kênh tiếp cận hiệu quả tới các đối tượng mục tiêu khác nhau. Tổng công ty BHTG Malaysia cũng sẽ hỗ trợ và phối hợp với Mạng lưới giáo dục tài chính để thúc đẩy nhận thức tài chính của công chúng.

Đ.T. T

Nguồn: http://www.pidm.gov.my/en/media/press-releases/pidm-releases-annual-report-2017