Hội nghị tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị

08:25-23/05/2018

Sáng 22/5/2018, Đảng ủy Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tham dự hội nghị có đồng chí (đ/c) Bùi Thanh Bình - Phó Trưởng Ban Tổ chức, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW, đ/c Nguyễn Viết Thanh - Phó Trưởng phòng Cơ sở đảng và đảng viên, Ban Tổ chức, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW. Về phía BHTGVN có đ/c Nguyễn Quang Huy – Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; đ/c Đào Quốc Tính – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc; đ/c Hà Hồng Sơn – Phó Bí thư Đảng ủy cùng đại diện Ban lãnh đạo BHTGVN.

Theo Báo cáo của Đảng ủy BHTGVN tại hội nghị, Đảng ủy BHTGVN đã thực hiện công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp theo đúng Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị khóa XI. Cấp ủy các cấp đã tổ chức quán triệt Chỉ thị và xây dựng kế hoạch thực hiện, bảo đảm đúng các yêu cầu, nội dung đề ra; lãnh đạo công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ với việc lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết TW 4 khoá XI về xây dựng Đảng và việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Làm tốt công tác tư tưởng trong Đảng bộ, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và người lao động phát động các phong trào thi đua yêu nước. Bên cạnh đó, BHTGVN chú trọng phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái, ngăn ngừa các biểu hiện tiêu cực.

Các đại biểu đã thảo luận, chỉ ra những bài học kinh nghiệm, nhấn mạnh bài học về phương thức xây dựng báo cáo chính trị của cấp ủy các cấp, nhất là việc xác định đúng, trúng mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ chủ yếu, các khâu đột phá, chỉ tiêu, giải pháp cụ thể.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đ/c Nguyễn Quang Huy nhấn mạnh, bên cạnh sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, đảng viên và người lao động, BHTGVN đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và các Bộ, Ban, Ngành. Đảng ủy BHTGVN đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, các cấp chính quyền và tổ chức đoàn thể trong toàn hệ thống thực hiện chương trình, kế hoạch, mục tiêu theo tinh thần nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy Đảng đề ra, đặc biệt là Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị, khóa XI về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Cùng với đó, bám sát định hướng mục tiêu, nhiệm vụ của ngành Ngân hàng, được sự chỉ đạo sâu sát của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tập thể cán bộ quản lý, người lao động BHTGVN đã chủ động, tích cực thực hiện các hoạt động nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với sứ mệnh bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người gửi tiền và góp phần đảm bảo an toàn hoạt động hệ thống ngân hàng.

Phòng TTTT