Hiệp hội BHTG Quốc tế đón nhận thêm 2 thành viên mới

13:32-13/06/2018

Tháng 5/2018, Quỹ Bảo lãnh tiền gửi Rwanda (DPFU) chính thức gia nhập Hiệp hội BHTG Quốc tế (IADI); Ngân hàng Trung ương nước này trở thành thành viên liên kết của IADI.

Trước đó, tháng 4/2018, Quỹ Bảo vệ tiền gửi Uganda (DPFU) cũng chính thức gia nhập IADI và Ngân hàng Trung ương Uganda (BOU) trở thành thành viên liên kết của IADI. Như vậy, DPFU và DPFU trở thành thành viên thứ 82 và 83 của IADI.

IADI được thành lập vào năm 2002 với mục đích chia sẻ kinh nghiệm xây dựng, thực hiện chính sách BHTG trên toàn thế giới và đóng góp vào sự ổn định của hệ thống tài chính của từng quốc gia cũng như quốc tế. IADI hoạt động phi lợi nhuận, được thành lập theo Luật Thụy Sĩ và là một pháp nhân riêng biệt có trụ sở tại Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) tại Basel, Thụy Sĩ.

Các thành viên chính thức tham gia IADI là các tổ chức BHTG, có quyền được tham gia vào các hoạt động của Hiệp hội, có quyền bầu cử tại Hội nghị thường niên. Hàng năm, các hội viên của IADI phải đóng 17.650 Franc Thụy Sĩ (tương đương 18.000 đô la Mỹ). Trong khi đó, thành viên liên kết thường là các cơ quan quản lý ngân hàng tại các quốc gia đang xem xét việc thiết lập hệ thống BHTG, hoặc là một thành viên của mạng an toàn tài chính tại các quốc gia, và được hưởng lợi ích trực tiếp từ một hệ thống BHTG hiệu quả. Thành viên liên kết hàng năm phải đóng 13.240 Franc Thụy Sĩ (tương đương 13.500 đô la Mỹ), được tham gia vào các hoạt động của IADI nhưng không có quyền bầu cử tại Hội nghị thường niên.

Đ.T.T

http://www.iadi.org/en/news/the-association-welcomes-its-82nd-member-the-deposit-protection-fund-of-uganda-dpfu-and-its-9th-associate-the-bank-of-uganda-bou/

http://www.iadi.org/en/news/the-association-welcomes-its-83rd-member-the-deposit-guarantee-fund-of-rwanda-national-bank-of-rwanda-and-its-10th-associate-the-national-bank-of-cambodia/