BHTGVN tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2018

10:41-09/07/2018

Ngày 6/7/2018, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2018. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Quang Huy – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT cùng các thành viên HĐQT; ông Đào Quốc Tính – Phó Bí thư Đảng uỷ, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc cùng các thành viên Ban điều hành; ông Ngô Quang Lương - Chủ tịch Công đoàn BHTGVN, Thành viên chuyên trách HĐQT; các Kiểm soát viên và đại biểu đại diện cho cán bộ, người lao động trên toàn hệ thống BHTGVN.

Ông Nguyễn Quang Huy, ông Đào Quốc Tính và ông Ngô Quang Lương chủ trì hội nghị

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 của BHTGVN do ông Mai Việt Trung – Phó Tổng giám đốc BHTGVN trình bày đã nêu rõ: Năm 2017 đánh dấu những thay đổi lớn trong hoạt động của BHTGVN khi Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 21/2017/QĐ-TTg ngày 15/6/2017 về việc nâng hạn mức trả tiền bảo hiểm lên tối đa 75 triệu đồng kể từ ngày 05/8/2017 và việc Quốc hội thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng (TCTD) ngày 20/11/2017 có hiệu lực từ ngày 15/1/2018, trong đó quy định BHTGVN được bổ sung các nhiệm vụ mới nhằm tham gia sâu hơn trong quá trình tái cơ cấu lại hệ thống TCTD giai đoạn 2.  

Với quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, bám sát định hướng mục tiêu, nhiệm vụ của ngành Ngân hàng, với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), trong năm 2017, tập thể người quản lý và người lao động BHTGVN đã đoàn kết, đồng lòng vì sự phát triển chung của đơn vị, chủ động và tích cực thực hiện các hoạt động nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ triển khai hiệu quả chính sách BHTG, bảo vệ quyền lợi người gửi tiền, xây dựng văn hóa đơn vị mang đặc trưng BHTGVN; không ngừng ổn định và nâng cao đời sống người lao động, từng bước hoàn thiện mọi mặt đáp ứng yêu cầu công tác.

Trong năm 2017, không phát sinh trường hợp đơn thư khiếu nại, tố cáo. Các chế độ chính sách liên quan trực tiếp đến người lao động được thực hiện công khai, dân chủ, minh bạch. Trong năm, BHTGVN luôn quan tâm triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Đảng ủy khối và Đảng ủy BHTGVN về Quy chế dân chủ cơ sở.

Trên cơ sở triển khai các nhiệm vụ đề ra của ngành Ngân hàng, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của BHTGVN, bao gồm: 

Thứ nhất, tiếp tục bám sát, thực hiện theo kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm đã được đề ra trong phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2018 của BHTGVN theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Thứ hai, phát huy mạnh mẽ vai trò của các tổ chức Đảng, Đoàn thể trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tổ chức và động người lao động trong toàn hệ thống hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua, nỗ lực vì mục tiêu phát triển của hệ thống BHTGVN.

Thứ ba, thực hiện tốt Quy chế dân chủ tại cơ sở, phát huy quyền làm chủ của người lao động.

Thứ tư, phối hợp với Công đoàn, đoàn thể thường xuyên chăm  lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, xậy dựng tổ chức công đoàn, đoàn thể vững mạnh.

Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Hoa Kiên – Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn BHTGVN đã báo cáo kết quả tổ chức hội nghị người lao động cấp cơ sở năm 2017. Theo báo cáo, Hội nghị người lao động cấp cơ sở tại Trụ sở chính và các Chi nhánh BHTGVN đã thực hiện theo đúng quy định của Quy chế tổ chức Hội nghị người lao động.

Trên cơ sở ý kiến của người lao động đã được tổng hợp tại báo cáo của đại diện người lao động và ý kiến trực tiếp của đại biểu tham dự hội nghị, ông Đào Quốc Tính – Tổng Giám đốc BHTGVN đã trả lời và giải đáp các vấn đề liên quan chủ yếu đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, như tạo môi trường làm việc lành mạnh, thống nhất; công tác đào tạo và đào tạo lại cán bộ; chính sách tiền lương; cơ sở vật chất trụ sở làm việc; các cơ chế chính sách đảm bảo cho người lao động thực hiện tốt công việc được giao… Ông Đào Quốc Tính nhấn mạnh: Sự đoàn kết nội bộ chính là động lực to lớn để BHTGVN đạt được những thành tích đáng kể trong thời gian qua; trong đó, lãnh đạo cấp phòng, ban và chi nhánh đóng vai trò vô cùng quan trọng kết nối từng thành viên trong hệ thống, thúc đẩy người lao động tiếp tục cống hiến cho BHTGVN.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Quang Huy nhấn mạnh, mục đích của hội nghị nhằm thực hiện quyền dân chủ trực tiếp của người lao động, tạo điều kiện để người lao động được tham gia ý kiến về các vấn đề có liên quan đến quyền lợi và trách nhiệm của mình. Sau hội nghị, đại diện cho cán bộ, người lao động sẽ phổ biến cho người lao động tại đơn vị về việc triển khai thực hiện các quy chế dân chủ cơ sở theo quy định của pháp luật. Việc triển khai hiệu quả hoạt động đối thoại định kỳ giữa người sử dụng lao động và người lao động tạo nên không khí làm việc đoàn kết, dân chủ giữa các bên qua đó phát huy tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của tổ chức.

Các đại biểu đã thông qua Nghị quyết Hội nghị người lao động cấp BHTGVN năm 2018 và bầu 11 thành viên đại diện cho tập thể người lao động tham gia đối thoại định kỳ người sử dụng lao động. 

Các thành viên đại diện cho tập thể người lao động tham gia đối thoại định kỳ người sử dụng lao động

 

Tiết mục văn nghệ chào mừng Hội nghị 

Phòng TTTT