NDIC hỗ trợ năng lực cho Quỹ Bảo vệ tiền gửi Uganda

09:00-11/07/2018

Tổng Công ty Bảo hiểm tiền gửi Nigeria (NDIC) đang hỗ trợ Quỹ Bảo vệ tiền gửi Uganda (DPFU) phát triển năng lực, triển khai hệ thống Bảo hiểm tiền gửi (DIS) ở quốc gia Đông Phi này.

Để đạt được mục tiêu trên, gần đây, một phái đoàn gồm 5 thành viên đến từ DPFU đã sang NDIC để tìm hiểu về các hoạt động của tổ chức này.

Nhóm thành viên đến từ DPFU là phái đoàn mới nhất từ ​​một số nước châu Phi đến NDIC để tìm hiểu, đánh giá và học hỏi kinh nghiệm phong phú của NDIC về Bảo hiểm tiền gửi - một chủ đề được công nhận ở Châu Phi. Trước đây, NDIC đã đón các đoàn đến từ Ngân hàng Dự trữ Malawi, Ngân hàng Dự trữ Lesotho, Ủy ban Bảo vệ tiền gửi Kenya, Ủy ban Bảo hiểm tiền gửi Tanzania, Ngân hàng Trung ương Gambia, Ngân hàng Tanzania, Tổng công ty Bảo vệ tiền gửi của Zimbabwe, Tổng công ty bảo vệ tiền gửi Ghana (GDPC)… Tất cả các phái đoàn này đều đã được NDIC hỗ trợ xây dựng năng lực cho việc thực hiện DIS ở các khu vực pháp lý khác nhau của họ.

Tháng 9 năm 2018, NDIC sẽ tổ chức Hội nghị khu vực châu Phi của Hiệp hội Bảo hiểm tiền gửi quốc tế (IADI).

Nguyễn Thị Quỳnh (theo NDIC)