Tiếp tục phát huy vai trò bảo vệ quyền lợi người gửi tiền

09:14-11/07/2018

Để góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống ngân hàng cũng như khẳng định vị thế, sứ mệnh của mình trong việc bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) đã nỗ triển khai kế hoạch công tác năm 2018 theo đúng định hướng, và bước đầu đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trên hầu hết các mặt hoạt động, từ củng cố cơ sở pháp lý, triển khai hiệu quả chính sách BHTG đến tối ưu hóa các hoạt động hỗ trợ...

Củng cố cơ sở pháp lý

Trong 6 tháng đầu năm 2018, BHTGVN tập trung nghiên cứu, đề xuất ý kiến nhằm triển khai hiệu quả các nội dung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng (TCTD); xử lý vướng mắc trong quá trình tham gia kiểm soát đặc biệt cũng như các phương án cơ cấu TCTD theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Đồng thời, BHTGVN tích cực phối hợp với các Bộ, Ngành góp ý sửa đổi các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động của BHTGVN như các Thông tư về Kiểm soát đặc biệt đối với TCTD, về chế độ tài chính và hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng đối với BHTGVN; tham gia xây dựng Nghị định thay thế Nghị định về việc giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng.

Song song với đó, BHTGVN luôn chú trọng công tác xây dựng và ban hành các văn bản quản trị nội bộ nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu của những nhiệm vụ mới mà tổ chức này cần đảm trách trong giai đoạn tái cơ cấu các TCTD.

Triển khai hiệu quả chính sách BHTG

Trong 6 tháng đầu năm, BHTGVN đã triển khai có hiệu quả chính sách BHTG. Tính đến cuối tháng 6/2018, có 1.282 tổ chức tham gia BHTG, gồm: 94 ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 01 Ngân hàng hợp tác, 1.183 quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) và 04 tổ chức tài chính vi mô. BHTGVN cấp mới 08 Chứng nhận tham gia BHTG, cấp lại 08 Chứng nhận và 96 Bản sao Chứng nhận tham gia BHTG cho các TCTD; thu hồi 01 Chứng nhận tham gia BHTG; cập nhật thông tin của 129 Chứng nhận tham gia BHTG. Thông qua hoạt động này, BHTGVN thực hiện kịp thời, đúng quy định, đáp ứng nhu cầu của các TCTD, góp phần khẳng định vai trò, vị thế của BHTGVN và nâng cao niềm tin của công chúng đối với hệ thống ngân hàng.

Phí BHTG thực thu định kỳ của quý I và II năm 2018 từ các tổ chức tham gia BHTG là hơn 3.000 tỷ đồng, tăng hơn 16% so với cùng kỳ năm 2017. BHTGVN thường xuyên đôn đốc, giải đáp những vướng mắc và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh liên quan đến công tác tính và thu phí BHTG. Nhờ vậy, các tổ chức tham gia BHTG đã thực hiện nghiêm túc việc tính và đóng phí BHTG theo quy định.

Đáng chú ý, BHTGVN không phải chi trả tiền bảo hiểm trong 6 tháng đầu năm qua. Mặc dù vậy, BHTGVN xây dựng phương án diễn tập, chuẩn bị nguồn lực phục vụ chi trả tiền bảo hiểm. Điều này thể hiện sự chủ động và sẵn sàng cao trong việc bảo vệ quyền lợi cho người gửi tiền của cơ quan này.

Để tăng cường quỹ dự phòng nghiệp vụ và phát triển nguồn vốn, nâng cao năng lực tài chính, BHTGVN chú trọng thực hiện đúng quy định, an toàn và hiệu quả công tác quản lý và đầu tư nguồn vốn. Tính đến cuối tháng 6/2018, tổng nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi được đầu tư là hơn 42.500 tỷ đồng, tăng hơn 23% so với cùng kỳ năm 2017. Hầu hết lượng vốn tạm thời nhàn rỗi của BHTGVN được đầu tư vào trái phiếu Chính phủ.

BHTGVN thường xuyên bám sát hoạt động của các tổ chức tham gia BHTG thông qua các nghiệp vụ, cụ thể: hoàn thành kiểm tra tại chỗ đối với 121 đơn vị tham gia BHTG, gồm: 06 ngân hàng thương mại, 115 QTDND – đạt hơn 34% kế hoạch đề ra; hoàn thành khảo sát tìm hiểu thực tế hoạt động tại 02 tổ chức tài chính vi mô; thực hiện giám sát từ xa đối với 100% tổ chức tham gia BHTG.

Đặc biệt, để nâng cao hiệu quả giám sát, BHTGVN hướng dẫn, triển khai Quy chế thông tin báo cáo đến 100% tổ chức tham gia BHTG, tập huấn cho hơn 90% tổ chức và truyền đạt kinh nghiệm thực hiện Quy chế cho các tổ chức này.

Công tác thông tin tuyên truyền đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai chính sách BHTG. Bên cạnh những kênh thông tin chính thức của BHTGVN, các kênh truyền thông mới được chú trọng khai thác, góp phần lan tỏa chính sách tới nhiều đối tượng công chúng.

Tối ưu hóa các hoạt động hỗ trợ

Điểm nhấn nổi bật về hoạt động hợp tác quốc tế của BHTGVN trong nửa đầu năm 2018 là với sự hỗ trợ tích cực từ NHNN, BHTGVN đăng cai tổ chức thành công Hội nghị nghị thường niên lần thứ 16 và Hội thảo quốc tế APRC 2018 với chủ đề: “Vai trò của Tổ chức BHTG đối với các tổ chức tham gia BHTG vừa và nhỏ”. Hội nghị thu hút hơn 180 đại biểu, trong đó có gần 70 đại biểu quốc tế đến từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ, 54 đại biểu trong nước từ các bộ ban ngành liên quan, các TCTD, cơ quan truyền thông v.v. Hội nghị được các tổ chức trong nước, quốc tế và đơn vị bạn ghi nhận và đánh giá cao về tính chuyên môn cao cũng như công tác chuẩn bị.

Các hoạt động hỗ trợ khác như đào tạo - tập huấn, nghiên cứu ứng dụng, hợp tác quốc tế, áp dụng công nghệ kỹ thuật vào hoạt động BHTG… được quan tâm đẩy mạnh, góp phần vào những thành quả tích cực của BHTGVN trong 6 tháng đầu năm.  

Với mục tiêu tiếp tục triển khai đầy đủ và hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, hướng tới các chuẩn mực quốc tế để bảo vệ tốt quyền lợi của người gửi tiền, góp phần đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng, trong hơn 15 nhóm nhiệm vụ của 6 tháng cuối năm, BHTGVN xác định tập trung vào các hoạt động nghiệp vụ với các công việc cụ thể: Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra về tiền gửi được bảo hiểm, giám sát cảnh báo rủi ro và xử lý các TCTD hoạt động chưa hiệu quả; xây dựng kế hoạch dự phòng chi trả, đa dạng hóa các hình thức chi trả nhằm rút ngắn thời gian chi trả, đảm bảo chính xác, kịp thời; nâng cao năng lực tài chính thông qua việc tính và thu đầy đủ phí BHTG theo quy định; đầu tư hiệu quả nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi bảo đảm nguyên tắc an toàn và phát triển vốn; triển khai thực hiện phương án mua trái phiếu dài hạn của TCTD hỗ trợ sau khi có ý kiến cụ thể của NHNN, Bộ Tài chính theo quy định tại Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Các TCTD…

Có thể nói, kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm là tiền đề, động lực quan trọng để toàn hệ thống BHTGVN nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu đề ra của năm 2018, xây dựng tổ chức BHTG vững mạnh, hoàn thành tốt sứ mệnh bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền, đóng góp vào sự ổn định và phát triển lành mạnh của hệ thống ngân hàng quốc gia.

PV