Thanh khoản hệ thống dồi dào, mặt bằng lãi suất tương đối ổn định

10:20-13/07/2018

Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia đã nhận định như vậy về tình hình kinh tế - tài chính 6 tháng đầu năm 2018. 

Theo đó,  vốn huy động của hệ thống TCTD tăng trưởng mạnh hơn so với cùng kỳ năm 2017. Đến cuối tháng 6/2018, tổng vốn huy động từ tổ chức kinh tế và cá nhân tăng khoảng 8% so với cuối năm 2017 (cùng kỳ năm 2017 tăng 6,8%). Dư nợ cho vay vào các lĩnh vực thương mại, công nghiệp chế biến chế tạo, lĩnh vực nông lâm nghiệp giữ tỷ trọng và tốc độ tăng trưởng ổn định. Dư nợ tín dụng phục vụ đời sống tăng khá so với cuối năm 2017.

Thanh khoản của hệ thống TCTD tương đối dồi dào, do được hỗ trợ từ việc NHNN mua được lượng lớn ngoại tệ và cung ứng tiền ròng khoảng gần 210 nghìn tỷ đồng từ đầu năm đến nay.

Mặt bằng lãi suất liên ngân hàng ở mức thấp. Tính đến ngày 25/6/2018, lãi suất O/N ở mức 1%, lãi suất 1 tuần là 1%, lãi suất 1 tháng là 1,6% (giảm khoảng 0,7-0,8 điểm % so với cuối tháng trước và giảm khoảng 1,6-2 điểm % so với cùng kỳ năm trước).

Theo báo cáo của các TCTD, lãi suất trên thị trường tiền gửi của tổ chức kinh tế và dân cư tương đối ổn định. Lãi suất huy động VND dao động ở mức 4,2%-8% (lãi suất huy động bình quân khoảng 5,2%). Lãi suất cho vay VND ở mức 7-11%, lãi suất cho vay USD ở mức 2,4-7% (lãi suất cho vay bình quân khoảng 8,8%). Một số ngân hàng giảm lãi cho các lĩnh vực ưu tiên và khách hàng tốt, mức giảm khoảng 0,5%.

Về Thị trường ngoại hối, đến 28/6/2018, tỷ giá trung tâm được NHNN điều chỉnh lên mức 22.655 VND/USD, tăng 0,27% so với cuối tháng trước và tăng 1,07% so với đầu năm 2018. Tỷ giá giao dịch tại các NHTM ngày 28/6/2018 ở mức 22.965 VND/USD, tăng 0,7% so với tháng trước và 1,1% so với đầu năm 2018. Trong khi đó, tỷ giá tự do tăng khoảng 0,96% trong tháng 6 và tăng 1,63% so với đầu năm.

PV