Chi nhánh BHTGVN khu vực Bắc Trung bộ triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

14:35-16/07/2018

Ngày 11/7/2018 tại TP.Vinh, tỉnh Nghệ An, Đảng bộ và Ban giám đốc Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) khu vực Bắc Trung Bộ (Chi nhánh) tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2018, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo chuyên môn và các tổ chức đoàn thể Chi nhánh hoàn thành tốt nhiệm vụ, đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và hiệu quả. Cụ thể: Chi nhánh đã kiểm tra 28 đơn vị, phối hợp kiểm tra 2 ngân hàng thương mại cổ phần, thực hiện giám sát định kỳ 100% các tổ chức tham gia BHTG trên địa bàn quản lý, thu phí BHTG đạt 12,36 tỷ đồng; triển khai kịp thời các nội dung liên quan đến việc thực hiện Quy chế thông tin báo cáo về tiền gửi được bảo hiểm (Quy chế 2252 - BHTGVN); tham gia tập huấn công tác chi trả và thực hiện diễn tập chi trả đối với quỹ tín dụng nhân dân (QTDND); nắm bắt tình hình các QTDND có vấn đề và tiếp tục tham gia kiểm soát đặc biệt theo Quyết định của NHNN. Công tác hậu cần, mua sắm, chăm lo đời sống người lao động được Chi nhánh quan tâm thực hiện theo đúng chế độ quy định. Công tác thông tin tuyên truyền, kiểm soát nội bộ… được triển khai đúng chỉ đạo của BHTGVN.

Về công tác Đảng, 6 tháng đầu năm Đảng bộ Chi nhánh đã quán triệt kịp thời các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ viên chức, tổ chức quán triệt Nghị quyết TW6 (khóa XII) theo chỉ đạo của Đảng ủy BHTGVN; chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức sơ kết, đảng ủy tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05.

Về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, công tác tổ chức cán bộ và tài chính, chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức, người lao động luôn đảm bảo. 6 tháng đầu năm, Chi nhánh đã đóng góp gần 23 triệu đồng cho công tác từ thiên, nhân đạo.

Hội nghị cũng đã được nghe các ý kiến tham luận của đảng viên, viên chức, người lao động nhằm góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, hoạt động chuyên môn và cùng đoàn kết vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần tích cực vào hoàn thành nhiệm vụ chung của hệ thống BHTGVN.

Trên cơ sở định hướng, chương trình công tác và chỉ đạo, điều hành của Ban lãnh đạo BHTGVN; căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao và kế hoạch công tác năm 2018, theo đồng chí Trần Văn Lam – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Chi nhánh, 6 tháng cuối năm, Chi nhánh tập trung triển khai một số nhiệm sau: Tiếp tục thực hiện tốt cơ chế quản trị điều hành theo đúng các quy định của BHTGVN và chỉ đạo của Ban lãnh đạo BHTGVN; Triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của ngành; Thực hiện giám sát từ xa đạt 99-100% tổ chức tham gia BHTG thuộc địa bàn quản lý; Tiếp tục phối hợp NHNN các tỉnh trong địa bàn quản lý theo dõi giám sát, nắm tình hình đối với QTDND có vấn đề và các đơn vị có tiềm ẩn rủi ro cao trong hoạt động; Tiến hành kiểm tra tại chỗ theo kế hoạch 42 QTDND và kiểm tra một số ngân hàng thương mại theo quyết định của Tổng giám đốc BHTGVN; Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền đến người gửi tiền đúng theo quy định của BHTGVN; Theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ về kỹ thuật đối với các đơn vị trong việc thực hiện Quy chế thông tin báo cáo về tiền gửi được bảo hiểm (có hiệu lực từ ngày 01/7/2018); Đôn đốc thực hiện thu phí quý 3 và quý 4 đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định; Tiếp tục tham gia kiểm soát đặc biệt theo Quyết định của NHNN Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa; Tiếp tục nắm bắt, giám sát chặt chẽ đối với các QTDND có vấn đề; Thực hiện công tác kiểm soát nội bộ, hạch toán kế toán, công tác cán bộ, chế độ chính sách cho người lao động…  theo đúng chỉ đạo và chế độ quy định.

Cũng tại hội nghị, Ban lãnh đạo Chi nhánh đã trao các danh hiệu thi đua Công đoàn năm 2017 cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Cao Thị Phương Lan – Chi nhánh BHTGVN khu vực Bắc Trung Bộ