Kenya áp dụng hệ thống phí BHTG trên cơ sở rủi ro vào năm 2020

10:36-17/07/2018

Tổng công ty bảo hiểm tiền gửi (BHTG) Kenya (KDIC) dự kiến sớm áp dụng hệ thống phí phân biệt trên cơ sở rủi ro vào năm 2020 do sự suy giảm niềm tin công chúng vào hệ thống ngân hàng khi 3 ngân hàng là Chase, Imperial và Dubai đổ vỡ năm 2016.

Bằng việc thu phí cao hơn đối với các ngân hàng có rủi ro cao, hệ thống phí mới sẽ khuyến khích các ngân hàng thận trọng hơn trong các quyết định sử dụng, đầu tư tiền của người gửi tiền và tăng cường sự ổn định của các mô hình kinh doanh ngân hàng.

Hiện nay, các ngân hàng và tổ chức tài chính vi mô tại Kenya đang thực hiện đóng phí BHTG đồng hạng với mức phí 0,15% tổng tiền gửi. KDIC cho biết sẽ triển khai khuôn khổ cho việc áp dụng hệ thống phí phân biệt trên cơ sở rủi ro trong vòng 2 năm tới. Theo KDIC, đây là khoảng thời gian cho phép các ngân hàng điều chỉnh chiến lược kinh doanh phù hợp với hệ thống tính phí mới.

Hệ thống phí này sẽ tính tới lượng tiền gửi mà một ngân hàng nắm giữ cùng với các tiêu chí đánh giá rủi ro dựa trên các tiêu chuẩn nghiệp vụ ngân hàng (hệ thống đánh giá CAMELS) do Ngân hàng Trung ương Kenya (CBK) quy định.

Hệ thống phí trên cơ sở rủi ro được triển khai sẽ góp phần bảo vệ tốt hơn người gửi tiền và tăng cường niềm tin của họ vào hệ thống ngân hàng Kenya.

 

Nguồn: https://www.capitalfm.co.ke/business/2018/05/kdic-plans-to-charge-banks-premiums-based-on-risk/ 

HL