Chi nhánh BHTGVN khu vực ĐBSCL: Kinh nghiệm tuyên truyền chính sách BHTG đến người dân ở khu vực nông thôn

14:34-24/07/2018

Trong bối cảnh Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu các tổ chức tín dụng (TCTD) giai đoạn II, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) xác định tuyên truyền chính sách là một trong những nghiệp vụ quan trọng cần đẩy mạnh, đặc biệt là tại các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa nhằm nâng cao nhận thức công chúng về chính sách bảo hiểm tiền gửi (BHTG); qua đó giúp bảo vệ tốt hơn quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền và góp phần duy trì an toàn, lành mạnh hệ thống các TCTD nói chung và hoạt động của các quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) tại các địa phương nói riêng.

QTDND là loại hình TCTD hợp tác do các thành viên trong địa bàn tự nguyện thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, mục tiêu chính là tương trợ giữa các thành viên. Hoạt động của quỹ chủ yếu từ nguồn vốn góp của các thành viên, đặc biệt là nguồn vốn huy động tại chỗ (tiền gửi tiết kiệm của cá nhân) để cấp tín dụng cho người dân ở địa phương sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế. Tuy nhiên, công tác huy động vốn từ dân cư của QTDND luôn gặp một số khó khăn nhất định, trong đó tập trung chủ yếu ở yếu tố “tâm lý” khiến người dân e dè khi gửi tiền tại các QTDND, do: trình độ, năng lực cán bộ quản lý QTDND hạn chế hơn so với các ngân hàng; do thông tin của người dân chưa đầy đủ; tâm lý lo sợ từ đợt đỗ vỡ hàng loạt QTDND những năm 1989-1990…Từ đó cho thấy, thiếu thông tin là một trong những vấn đề cơ bản khiến một số người dân nông thôn chưa mạnh dạn gửi tiền ở các QTDND.

Thực hiện định hướng thông tin tuyên truyền về chính sách BHTG giai đoạn hiện nay là hướng về người gửi tiền ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, Chi nhánh BHTGVN khu vực ĐBSCL đã chủ động tìm hiểu và phối hợp với một số QTDND tổ chức hội thảo về “Quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền” với các đại biểu tham dự chủ yếu là người gửi tiền của các quỹ hoặc người dân trong vùng được quỹ đánh giá là khách hàng tiền gửi tiềm năng, đại diện các tổ chức đoàn thể trên địa bàn, như Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên...

Thông qua hội thảo, các đại biểu đã được cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật BHTG và các hoạt động của BHTGVN để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền; kết quả các hoạt động nghiệp vụ của BHTGVN từ khi thành lập minh chứng rằng quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền luôn được bảo vệ đầy đủ. Cụ thể, trong thời gian qua 100% người tiền thuộc đối tượng được BHTG tại các QTDND đã nhận lại được đủ tiền gửi khi các QTDND bị giải thể. Số tiền gửi vượt hạn mức chi trả thì người gửi tiền tiếp tục được nhận lại trong quá trình thanh lý QTDND.

Hội thảo cũng làm rõ quyền là lợi ích hợp pháp của người gửi tiền qua phần trình bày của lãnh đạo NHNN cũng như BHTGVN. Ngoài ra, đại biểu tham dự sự kiện còn được cung cấp các thông tin liên quan đến hoạt động quản lý Nhà nước đối với QTDND, vai trò hỗ trợ hệ thống từ Ngân hàng Hợp tác xã và trên hết, các đại biểu hiểu rằng QTDND hoạt động hiệu quả cũng chính là góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Bên cạnh đó, các thắc mắc của đại biểu được lãnh đạo NHNN, BHTGVN và Ngân hàng Hợp tác xã giải đáp thỏa đáng trong phạm vi quyền hạn được quy định; từ đó giúp gia tăng niềm tin của người gửi tiền vào hoạt động của QTDND, an tâm gửi tiền nhàn rỗi, tạo vốn để quỹ cấp tín dụng cho các thành viên và hộ nghèo sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình và địa phương. Thông qua các sự kiện tuyên truyền, cơ quan chức năng có thể ghi nhận những phản hồi trực tiếp từ cơ sở để hoàn thiện chính sách, trong đó có các quy định về BHTG phù hợp thực tiễn cuộc sống.

Để công tác tuyên truyền chính sách BHTG hiệu quả và đúng định hướng của BHTGVN, hướng tới người dân ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa trong thời gian tới, Chi nhánh xác định việc phối hợp chặt chẽ với QTDND là một trong những yếu tố quan trọng, do đa số người gửi tiền tại các QTDND thường tập trung ở khu vực nông thôn. Mặt khác, người gửi tiền ở các quỹ là nhóm đối tượng ít hoặc thiếu thông tin về hoạt động ngân hàng, rất cần được thông tin đầy đủ về quyền và lợi ích hợp pháp khi gửi tiền tại QTDND nói riêng và các tổ chức tham gia BHTG nói chung.

Thực tế cũng cho thấy, mỗi sự kiện tuyên truyền chính sách BHTG ở cơ sở muốn mang lại hiệu quả cao và tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh thì bên cạnh việc phối hợp tốt với QTDND, cần có sự hỗ trợ của NHNN, chính quyền địa phương và Ngân hàng hợp tác xã trên địa bàn./.

Phòng Tổng hợp - Chi nhánh BHTGVN khu vực ĐBSCL