Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII

10:28-26/07/2018

Ngày 25/7/2018, Đảng ủy Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XII. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Hà – Nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức cơ sở Đảng Ban Tổ chức Trung ương, Thường trực Tổ biên tập Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng, Báo cáo viên Trung ương; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Bình - Trưởng phòng Nghiệp vụ, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTƯ).

Về phía Đảng ủy BHTGVN có đồng chí Nguyễn Quang Huy - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTƯ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT BHTGVN; đồng chí Đào Quốc Tính – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc; đồng chí Hà Hồng Sơn – Phó Bí thư Đảng ủy; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, thành viên HĐQT, thành viên Ban điều hành; đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên BHTGVN; đại diện các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên cơ sở; các đồng chí trong cấp ủy, cán bộ đảng viên các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng ủy BHTGVN, các phòng, ban Trụ sở chính và 08 điểm cầu tại các Chi nhánh khu vực.

 

Đồng chí Nguyễn Quang Huy phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Huy nhận định, Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động, mà trước hết là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Ba Nghị quyết chuyên đề được Trung ương ban hành tại Hội nghị Trung ương 7 khóa XII đều là những vấn đề cốt yếu, đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đề ra về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, về phát triển kinh tế - xã hội, phát triển văn hóa - xã hội và con người, về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội.

“Việc vận dụng các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của các Nghị quyết vào xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của BHTGVN, của đơn vị sẽ nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Trên cơ sở đó, tuyên truyền sâu rộng đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo ra sự thống nhất cao về nhận thức và hành động; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, gương mẫu thực hiện và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết có hiệu quả” - Đồng chí Nguyễn Quang Huy nhấn mạnh.


Đồng chí Nguyễn Đức Hà giới thiệu nội dung 03 Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Đức Hà giới thiệu nội dung 03 Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về: Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; và Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Theo đồng chí Nguyễn Đức Hà, 03 Nghị quyết chuyên đề về kinh tế Hội nghị Trung ương thông qua là những bước tiến quan trọng cả về lý luận và thực tiễn trong phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta, nếu được thực hiện tốt chắc chắn sẽ góp phần tạo bước chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Hà Hồng Sơn – Phó Bí thư Đảng ủy BHTGVN đề nghị các đại biểu trên cơ sở tiếp thu những nội dung cơ bản được giới thiệu, quán triệt tại hội nghị; tiếp tục nghiên cứu cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch hoạt động, coi đây là khâu ưu tiên để triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết với những nội dung phong phú, thiết thực, đạt kết quả tốt nhất, bám sát thực tiễn nhiệm vụ chính trị của BHTGVN và của đơn vị.

Phòng TTTT