FDIC cần một lãnh đạo cấp cao về giám sát ngân hàng quốc gia

09:51-05/09/2018

Tổng công ty BHTG Mỹ (FDIC) hiện là cơ quan giám sát liên bang đối với hầu hết các ngân hàng vốn quốc gia. Tuy nhiên, hiện nay trong bộ máy lãnh đạo FDIC không có thành viên nào có kinh nghiệm giám sát ngân hàng quốc gia. Điều này là yêu cầu đặt ra cho bà Jelena McWilliams – Chủ tịch FDIC và ban lãnh đạo về việc đề cử một nhân sự cấp cao vào vị trí này.

Các ngân hàng vốn quốc gia chiếm đến 79% (khoảng 4400 ngân hàng) tổng số ngân hàng tại Mỹ, được cơ quan giám sát quốc gia các cấp thực hiện giám sát và ở cấp liên bang là FDIC.  Điều này cho thấy FDIC đóng vai trò quan trọng trong hệ thống các cơ quan giám sát. Kể từ năm 1996, Luật BHTG liên bang sửa đổi đã yêu cầu, ngoài kiểm soát viên và giám đốc Cục bảo vệ người tiêu dùng dịch vụ tài chính, một trong ba vị trí độc lập trong Hội đồng quản trị của FIDC phải do một lãnh đạo có kinh nghiệm giám sát ngân hàng quốc gia nắm giữ. Luật quy định rõ về việc nhân sự này phải có thâm niên làm việc trong cơ quan giám sát chính phủ đối với các ngân hàng vốn quốc gia, “có kinh nghiệm và sự nhạy bén để xử lý các vấn đề của hệ thống ngân hàng kép”.

Tuy nhiên, không có nhân sự nào trong Ban lãnh đạo của FDIC đáp ứng được yêu cầutrên kể từ thời nguyên Kiểm soát viên tiền tệ Thomas Curry – đồng thời là cựu Ủy viên ngân hàng Massachusetts kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2012. Thực tế đặt ra rằng việc có một lãnh đạo có kinh nghiệm và hiểu về các chính sách của Washington là rất quan trọng. Đã đến lúc FDIC cần có một lãnh đạo hiểu về các ngân hàng địa phương và cộng đồng mà họ phục vụ - đó là một giám sát viên ngân hàng quốc gia.

HL

Nguồn: [American Banker]