Hiệp hội BHTG quốc tế phối hợp với Ủy ban dịch vụ tài chính Hồi giáo triển khai Bộ nguyên tắc cơ bản phát triển hệ thống BHTG Hồi giáo hiệu quả

09:54-05/09/2018

Vừa qua tại Kuala Lumpur, Malaysia, Tổng thư ký Hiệp hội BHTG quốc tế (IADI) – ông David Walker và Tổng thư ký Ủy ban dịch vụ tài chính Hồi giáo (IFSB) – ông Bello Lawal Danbatta, đã ký kết Biên bản ghi nhớ tăng cường hợp tác giữa hai tổ chức trong việc phát triển, thúc đẩy các tiêu chuẩn kỹ thuật nhằm triển khai hệ thống BHTG Hồi giáo hiệu quả.

Biên bản ghi nhớ gồm các nội dung chính:

Phát triển các nguyên tắc an toàn cho hệ thống BHTG Hồi giáo: Hai bên phối hợp phát triển Bộ nguyên tắc cơ bản IADI-IFSB cho tài chính Hồi giáo: Các hệ thống BHTG Hồi giáo hiệu quả (CPIFR-IDIS) nhằm mục tiêu hướng dẫn các vấn đề đặc thù cho các thành viên của cả hai tổ chức, và cho hệ thống BHTG trên thế giới nói chung.

Thúc đẩy việc áp dụng các tiêu chuẩn an toàn hỗ trợ hệ thống BHTG Hồi giáo: Hợp tác tổ chức các Hội nghị, Hội thảo, các chương trình và chuyên môn cho các dự án hỗ trợ kỹ thuật. Ngoài ra, hỗ trợ chính sách đối thoại giữa các cơ quan giám sát, điều hành trong lãnh thổ các tổ chức thành viên.

Nâng cao nhận thức công chúng thông qua chia sẻ kiến thức và tổ chức các chương trình điều hành, hội thảo, hội nghị chuyên đề v.v. nhằm thúc đẩy việc trao đổi thông tin và chia sẻ kiến thức giữa các thành viên và triển khai việc mở rộng thành viên. Xây dựng các chương trình nâng cao nhận thức qua việc đồng tổ chức các Hội thảo quốc tế, các diễn đàn phù hợp với lợi ích của hai bên.

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa IADI-IFSB diễn ra tại cuộc họp nhóm của CPIFR - IDIS tại Malaysia. Đây là cuộc họp nhằm hướng dẫn phát triển CPIFR - IDIS, với mục đích phục vụ như một khuôn khổ quốc tế, tạo thuận lợi cho việc phát triển và thực hiện các hệ thống BHTG hiệu quả tương thích với luật lệ các nước Hồi giáo (SCDIS). Bộ nguyên tắc cơ bản phát triển BHTG Hồi giáo sẽ tạo điều kiện cho các tổ chức BHTG này xác định khoảng cách trong thực tiễn triển khai chính sách BHTG hiện tại, đồng thời thiết lập chuẩn mực quốc tế để tạo điều kiện đánh giá độc lập (hoặc thông qua bên thứ ba) về hiệu quả của SCDIS. Tiêu chuẩn chung sẽ bổ sung và dựa trên Bộ nguyên tắc cơ bản phát triển BHTG hiệu quả đã sửa đổi của IADI.

Ủy ban dịch vụ tài chính Hồi giáo (IFSB) là tổ chức xây dựng các chuẩn mực quốc tế nhằm thúc đẩy và nâng cao sự ổn định của nền dịch vụ tài chính Hồi giáo thông qua việc ban hành các tiêu chuẩn và hướng dẫn về ngân hàng, thị trường vốn và bảo hiểm. IFSB cũng tiến hành nghiên cứu và điều phối các vấn đề tài chính liên quan như tổ chức hội nghị bàn tròn, hội nghị chuyên đề, hội thảo cho các nhà quản lý và các đối tượng trong ngành tài chính. IFSB hợp tác chặt chẽ với các tổ chức quốc tế, khu vực, quốc gia, các tổ chức về giáo dục/nghiên cứu và các đối tượng khác. Thành viên của IFSB gồm các cơ quan giám sát, điều hành, các tổ chức liên chính phủ quốc tế và các thành viên thị trường tài chính, doanh nghiệp và hiệp hội.

Đ.T.T

Nguồn: [IADI]