Đảng bộ BHTGVN triển khai nhiệm vụ năm 2021

14:21-11/01/2021

Sáng 11/1/2021, tại Hà Nội, Đảng bộ Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư ĐUK DNTW và các vị khách mời chụp ảnh lưu niệm với Đảng ủy BHTGVN

Tới dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (ĐUK DNTW) và đại diện các Ban thuộc ĐUK DNTW; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Vụ trưởng Vụ Kiểm tra Tài chính, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Về phía Đảng ủy BHTGVN có đồng chí Phạm Bảo Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT và các đồng chí thành viên HĐQT; đồng chí Đào Quốc Tính - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các đồng chí thành viên Ban điều hành; đồng chí Hà Hồng Sơn - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cùng các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, các đồng chí Kiểm soát viên, ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, cấp ủy các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc, trưởng phòng, ban tại Trụ sở chính, đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên BHTGVN.

Đồng chí Phạm Bảo Lâm - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT BHTGVN khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phạm Bảo Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT BHTGVN nhấn mạnh: Năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng lớn từ đại dịch Covid-19, nhưng được sự quan tâm, chỉ đạo của Chính phủ, Đảng ủy Khối, Ban cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước (NHNN), các cơ quan ban, ngành cùng với sự nỗ lực,  đoàn kết, quyết tâm khắc phục khó khăn, tập thể Đảng ủy, Ban lãnh đạo BHTGVN đã lãnh đạo hệ thống BHTGVN hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì an toàn, lành mạnh hoạt động ngân hàng. Đồng thời, hoàn thành tốt công tác xây dựng Đảng, đảm bảo vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với toàn hệ thống.

Hội nghị đã nghe đồng chí Hà Hồng Sơn - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy BHTGVN trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Đảng bộ BHTGVN. Theo đó, trong năm 2020, các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BHTGVN nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức. BHTGVN đã kiện toàn về tổ chức bộ máy chuyên môn, kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt, kiện toàn về tổ chức đảng, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hệ thống BHTGVN phát triển toàn diện.

Đồng chí Hà Hồng Sơn – Phó bí thư thường trực Đảng ủy BHTGVN trình bày báo cáo tại Hội nghị

Cụ thể, bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối, Ban Cán sự Đảng NHNN, Đảng ủy BHTGVN đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong toàn hệ thống kịp thời quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận, văn bản chỉ đạo của cấp trên, đồng thời lãnh đạo thực hiện toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đảng bộ BHTGVN đã thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị của Trung ương, Kế hoạch của Đảng ủy Khối và các quy định về tổ chức Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ BHTGVN lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 được tiến hành và thành công tốt đẹp. Đảng ủy BHTGVN cũng lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc tổ chức thành công đại hội Đảng nhiệm kỳ theo đúng quy định.

Về công tác chính trị, tư tưởng, BHTGVN đã hướng dẫn công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2020 và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ V - năm 2020. Đồng thời, Đảng ủy BHTGVN đã đề nghị xét và được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp tuyên giáo của Đảng" cho 01 đồng chí có thành tích đóng góp cho công tác tuyên giáo của Đảng.

Chế độ sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng được duy trì đều đặn và quan tâm đổi mới về nội dung nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt chi bộ, đã gắn nội dung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chuyên đề hàng năm vào nội dung thường xuyên trong sinh hoạt định kỳ của các chi bộ.

Công tác kiểm tra, giám sát đã được chú trọng hơn; phương thức lãnh đạo của cấp uỷ chi bộ đã có sự đổi mới, sâu sát, gắn với tình hình thực tế của đơn vị. Năm 2020, Đảng bộ BHTGVN không có tổ chức đảng và đảng viên vi phạm kỷ luật, do đó không kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng.

Cùng với việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của các cấp ủy đảng, nhiệm vụ chính trị của đơn vị, Ban Thường vụ Đảng ủy cũng lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể ở BHTGVN thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác dân vận.

Bám sát định hướng mục tiêu, nhiệm vụ của ngành Ngân hàng, trong năm 2020, Đảng ủy, Ban lãnh đạo BHTGVN đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các hoạt động nghiệp vụ theo kế hoạch đề ra, đạt được những kết quả nổi bật.

Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đồng chí Phạm Bảo Lâm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT BHTGVN cho biết, trong năm 2021, Đảng bộ BHTGVN sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Về thực hiện công tác Đảng:

Triển khai tuyên truyền, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Chính phủ, Đảng ủy Khối đến toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động; xây dựng chương trình hành động gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch của đơn vị.

Thực hiện bổ sung, hoàn thiện quy định về công tác tổ chức, cán bộ của đơn vị; công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ cán bộ.

Tiếp tục kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ BHTGVN nhiệm kỳ 2020 - 2021 theo đề án nhân sự đã được Đảng ủy Khối phê duyệt.

Tiếp tục tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát theo Quy định của Điều lệ Đảng, bám sát chương trình kế hoạch đã đề ra; chú trọng kiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của các cấp ủy Đảng, các văn bản chỉ đạo hoạt động của tổ chức đoàn thể đến cán bộ, đoàn viên và người lao động trong toàn hệ thống...

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị:

Căn cứ định hướng phát triển của BHTGVN, nhiệm vụ trọng tâm của BHTGVN cần triển khai trong năm 2021 như sau:

Một là, nghiên cứu, đề xuất các nội dung sửa đổi bổ sung Luật BHTG theo chỉ đạo của NHNN để BHTGVN triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao thêm: Cho vay đặc biệt; mua trái phiếu dài hạn của TCTD hỗ trợ; đánh giá tính khả thi của phương án phục hồi TCTD được kiểm soát đặc biệt; tham gia xây dựng phương án phá sản TCTD được kiểm soát đặc biệt trình NHNN xem xét, quyết định.

Hai là, xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển BHTG đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Ba là, hoàn thiện Đề án phí BHTG phân biệt theo yêu cầu của NHNN. Tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để tăng vốn điều lệ cho BHTGVN.

Bốn là, tích cực tham gia quá trình cơ cấu lại TCTD yếu kém theo chỉ đạo của NHNN.

Năm là, thực hiện tốt các quy chế hoạt động của BHTGVN và phát huy mạnh mẽ vai trò của các tổ chức Đảng, Đoàn thể trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện quy chế dân chủ, nỗ lực vì mục tiêu phát triển của hệ thống BHTGVN.

(PV lược ghi)

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW biểu dương Đảng bộ BHTGVN đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong năm 2020. Nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Đảng ủy BHTGVN đã đề ra, đồng chí Hoàng Giang nhấn mạnh 6 nhiệm vụ trọng tâm Đảng bộ BHTGVN cần tập trung triển khai trong năm 2021:

Tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong đó tập trung xây dựng Đảng bộ vững mạnh về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ;

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt, học tập, xây dựng chương trình hành động thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối và Đảng ủy BHTGVN; 

Làm tốt công tác cán bộ, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt đủ phẩm chất, năng lực và uy tín;

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ;

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng theo hướng cụ thể hóa sự lãnh đạo của Đảng thông qua các nghị quyết chuyên đề và các văn bản chỉ đạo, kết luận của Đảng ủy về lãnh đạo nhiệm vụ chuyên môn;

Tiếp tục lãnh đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển BHTG đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; triển khai đúng tiến độ, có hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của NHNN về việc tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) và Đề án củng cố, phát triển hệ thống QTDND đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, tích cực tham gia quá trình cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng...

Thay mặt Đảng bộ BHTGVN tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó bí thư ĐUK DNTW, đồng chí Phạm Bảo Lâm nhận định: Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với toàn Đảng toàn dân ta, là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp; là năm đầu tiên thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 theo Nghị quyết của Đảng, Quốc hội.

Cũng theo đồng chí Phạm Bảo Lâm, bước sang năm 2021, tình hình thế giới và trong nước sẽ còn diễn biến phức tạp, hoạt động của ngành Ngân hàng nói chung và BHTGVN nói riêng sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức, Đảng ủy, Ban Lãnh đạo và cán bộ, đảng viên, người lao động BHTGVN sẽ tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ chuyên môn Đảng, Nhà nước và Thống đốc NHNN đã giao phó.

“Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đảng bộ BHTGVN sẽ tiếp tục triển khai sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối DNTW với tinh thần chủ động, đổi mới, đoàn kết, khắc phục những tồn tại, hạn chế; quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao để xây dựng Đảng bộ ngày càng phát triển, các tổ chức đảng đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh” - Đồng chí Phạm Bảo Lâm khẳng định.

 

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng” của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho 02 đồng chí đã có nhiều thành tích đóng góp trong công tác kiểm tra của Đảng và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nội chính Đảng” của Ban Nội chính Trung ương cho 02 đồng chí đã có nhiều thành tích đóng góp trong công tác Nội chính Đảng.

Trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng” cho đ/c Vũ Văn Long - Phó Tổng Giám đốc BHTGVN và đ/c Cao Thị Thanh Mỹ - Phó Trưởng phòng TTTT

Trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nội chính Đảng” cho các đồng chí đã có nhiều thành tích đóng góp trong công tác Nội chính Đảng

Đảng ủy BHTGVN cũng khen thưởng 4 cá nhân thuộc các đảng bộ, chi bộ cơ sở Chi nhánh có thành tích đạt danh hiệu đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền; 5 tổ chức Đảng thuộc Đảng bộ BHTGVN đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2020 và 41 đảng viên thuộc các chi bộ tại Trụ sở chính đạt danh hiệu “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2020. 

Phòng TTTT