Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2021

14:46-12/01/2021

“Năm 2020 - năm nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có đối với đất nước và ngành ngân hàng, nhưng Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tiếp tục đổi mới trên tất cả các mặt hoạt động, đóng góp tích cực vào kết quả hoạt động chung của ngành Ngân hàng, đặc biệt là công tác cơ cấu lại và xử lý các quỹ tín dụng nhân dân yếu kém” – Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú đã nhận định như vậy khi đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021 của BHTGVN được tổ chức ngày 12/1/2021, tại Hà Nội.

 

Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tới dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo Cơ quan Thanh tra Giám sát ngân hàng và một số Vụ thuộc NHNN; đại diện ban Đảng của Ban Nội chính Trung ương, Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Về phía BHTGVN có ông Phạm Bảo Lâm – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị; ông Đào Quốc Tính – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc; các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành; Kiểm soát viên và lãnh đạo các phòng, ban, chi nhánh thuộc BHTGVN.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Hội đồng quản trị BHTGVN Phạm Bảo Lâm nhấn mạnh, mặc dù gặp phải những khó khăn, thách thức do tác động tiêu cực của tình hình lũ lụt, đại dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp, BHTGVN đã hoàn thành hầu hết những nhiệm vụ trọng tâm, trong đó hoàn thành kế hoạch kiểm tra đã đề ra, đặc biệt là kế hoạch kiểm tra 18 QTDND theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN, hoàn thành Kế hoạch tuyên truyền năm 2020. Đồng thời, thực hiện giám sát đối với các tổ chức tham gia BHTG, các QTDND có vấn đề, kiến nghị kịp thời với NHNN. BHTGVN đã chủ động, tích cực cử cán bộ tham gia Ban kiểm soát đặc biệt đối với một số QTDND yếu kém, phối hợp với NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố, đề xuất phương án xử lý nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì an ninh trật tự tại các địa phương.

Ông Phạm Bảo Lâm cho biết, BHTGVN đã hoàn thành tốt kế hoạch thu phí BHTG năm 2020, thực hiện miễn nộp phí cho tổ chức tham gia BHTG được kiểm soát đặc biệt theo quy định và đề xuất, kiến nghị NHNN xem xét miễn, giảm, hoãn nộp phí cho các tổ chức tham gia BHTG chịu ảnh hưởng do dịch bệnh và thiên tai. BHTGVN đã quản lý và sử dụng nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi đảm bảo mục tiêu an toàn, phát triển nguồn vốn...

Hội nghị đã xem xét và thảo luận nhiều nội dung quan trọng, cụ thể: Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của BHTGVN; Báo cáo công tác thi đua khen thưởng năm 2020 và phát động thi đua năm 2021... Tại hội nghị, nhiều tham luận cũng được trình bày, tập trung vào: Một số nội dung mới cần nghiên cứu để đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật BHTG nhằm sử dụng nguồn tiền kết dư phí BHTG xử lý các TCTD được kiểm soát đặc biệt; Chuẩn bị sẵn sàng triển khai Chiến lược phát triển BHTG đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 khi được phê duyệt; Thực trạng tham gia quá trình tái cấu trúc các QTDND và đề xuát sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách phù hợp…

Theo báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của BHTGVN, dưới sự chỉ đạo sát sao của NHNN, với tinh thần chủ động, sáng tạo, BHTGVN đã thực hiện thắng lợi mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19, vừa hoàn thành nhiệm vụ đề ra trong năm 2020, thực hiện tốt mục tiêu chính sách công, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các TCTD, bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng.

Đối với công tác nghiên cứu đề xuất xây dựng cơ chế chính sách, BHTGVN đã hoàn thiện Dự thảo Chiến lược phát triển BHTG đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghiên cứu và đề xuất nội dung sửa đổi Luật BHTG; Hoàn thiện Dự thảo Đề án hạn mức trả tiền BHTG; Hoàn thiện Dự thảo Đề án phí BHTG phân biệt; Nghiên cứu, báo cáo NHNN trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh và bổ sung vốn điều lệ cho BHTGVN; Hoàn thành nhiệm vụ khoa học cấp Bộ “Vai trò của BHTGVN trong hỗ trợ phát triển bền vững hệ thống QTDND ở Việt Nam đến năm 2025”.

Các mảng nghiệp vụ BHTG cũng đã được BHTGVN triển khai có hiệu quả. Tính đến ngày 31/12/2020, có 1.282 tổ chức tham gia BHTG, bao gồm 96 ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 1.181 QTDND, 01 ngân hàng Hợp tác xã và 04 tổ chức tài chính vi mô.

Công tác cấp và thu hồi Chứng nhận tham gia BHTG được thực hiện thực hiện kịp thời, đúng quy định, đáp ứng nhu cầu của các tổ chức tín dụng. Trong năm 2020, BHTGVN thực hiện cấp mới 01 Chứng nhận, cấp lại 22 Chứng nhận và cấp 333 bản sao Chứng nhận tham gia BHTG, thu hồi 01 Chứng nhận tham gia BHTG theo đề nghị của các tổ chức tham gia BHTG.

BHTGVN cũng thực hiện tốt công tác quản lý thu phí BHTG, tích cực đôn đốc, hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc về việc tính và nộp phí BHTG. Tính đến ngày 31/12/2020, BHTGVN đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu về Kế hoạch thu phí BHTG năm 2020, đạt 108,7% kế hoạch thu phí được NHNN giao, tăng 13% so với số phí BHTG thu được năm 2019. Trong năm 2020, BHTGVN đã thực hiện miễn nộp phí BHTG theo quy định cho 32 tổ chức tham gia BHTG được kiểm soát đặc biệt (KSĐB) với số tiền là hơn 192 tỷ đồng.

Công tác quản lý và đầu tư vốn được thực hiện đúng quy định, an toàn, hiệu quả, góp phần phát triển nguồn vốn, đem lại nguồn thu bổ sung cho quỹ dự phòng nghiệp vụ và nâng cao năng lực tài chính của BHTGVN. Kết thúc năm 2020, tổng nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi của BHTGVN đạt hơn 67 nghìn tỷ đồng, doanh thu hoạt động đầu tư vốn năm 2020 đạt 102,5% kế hoạch được giao. Đây là nguồn lực tài chính đáng kể, giúp BHTGVN sẵn sàng chi trả khi cần thiết và tham gia có hiệu quả vào quá trình tái cơ cấu hệ thống các TCTD thông qua hoạt động hỗ trợ tài chính.

Trong năm 2020, BHTGVN thực hiện giám sát 100% các tổ chức tham gia BHTG, trong đó BHTGVN tập trung giám sát chuyên sâu đối với các QTDND, kiến nghị kịp thời với NHNN các vấn đề phát sinh nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền. BHTGVN cũng chủ động đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cấp phần mềm giám sát và thông tin báo cáo về tiền gửi được bảo hiểm nhằm đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ.

Tuy chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng năm 2020 BHTGVN đã kịp thời điều chỉnh kế hoạch kiểm tra và hoàn thành kiểm tra đối với 383 tổ chức tham gia BHTG, trong đó kiểm tra 18 QTDND theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN.

Năm vừa qua, BHTGVN không phát sinh nghĩa vụ chi trả tiền bảo hiểm đối với các tổ chức tham gia BHTG. Tuy nhiên, BHTGVN đã chủ động hoàn thiện các phương án chuẩn bị chi trả tiền bảo hiểm khi phát sinh nghĩa vụ trả tiền, vận hành chương trình mô phỏng chi trả trên phần mềm đối với ngân hàng thương mại để luôn sẵn sàng bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền.

Hoạt động truyền thông được BHTGVN đẩy mạnh theo hướng đa dạng về nội dung, hình thức, mở rộng các kênh truyền thông với mục tiêu hướng truyền thông về sự đảm bảo an toàn của hệ thống ngân hàng; truyên truyền về điều chỉnh hạn mức BHTG, thí điểm thực hiện khảo sát trực tuyến đánh giá mức độ nhận thức của người gửi tiền đối với chính sách BHTG...

Đồng thời, đội ngũ nhân sự cấp cao và cơ cấu tổ chức của BHTGVN cũng được kiện toàn, ổn định; đội ngũ cán bộ chuyên môn được đào tạo chuyên nghiệp; triển khai tích cực và có hiệu quả hoạt động nghiên cứu ứng dụng; hoạt động hợp tác quốc tế được tăng cường nhằm chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả hệ thống BHTG tại Việt Nam.

BHTGVN đề ra một số nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được trong năm qua, đồng thời bám sát chỉ đạo của Chính phủ, của NHNN và mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế và ngành ngân hàng năm 2021.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, Tổng Giám đốc BHTGVN Đào Quốc Tính đã đề xuất một số giải pháp, kiến nghị liên quan đến mô hình hoạt động của BHTGVN, việc BHTGVN tham gia xử lý tổ chức tham gia BHTG (mua, bán, sáp nhập, giải thể, phá sản, chuyển giao bắt buộc hoặc sử dụng ngân hàng bắc cầu, mua trái phiếu ngân hàng hỗ trợ, cho vay đặc biệt, hạn mức trả tiền bảo hiểm linh hoạt…)… Những nội dung này sẽ được cụ thể hóa trong đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật BHTG hoặc các văn bản khác.

Ông Đào Quốc Tính cho biết, trước mắt, BHTGVN sẽ phối hợp chặt chẽ với Vụ Pháp chế và Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng NHNN trình NHNN để trình Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có cơ chế đặc thù bảo đảm cho BHTGVN tham gia có hiệu quả hơn vào quá trình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng, đặc biệt là QTDND; trình NHNN để trình Thủ tướng Chính phủ sớm phê duyệt việc nâng hạn mức trả tiền bảo hiểm từ 75 triệu đồng lên 125 triệu đồng và phê duyệt Chiến lược của BHTGVN.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thống đốc thường trực NHNN Đào Minh Tú đánh giá cao kết quả năm 2020 của BHTGVN trên các mặt hoạt động và nhất trí với các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 BHTGVN đề ra. Phó Thống đốc lưu ý 7 nhiệm vụ trọng tâm BHTGVN cần tập trung triển khai trong năm 2021 (Chi tiết nội dung chỉ đạo của Phó Thống đốc Đào Minh Tú, mời bạn đọc xem bài BHTGVN đóng góp tích cực vào kết quả chung của ngành Ngân hàng, đặc biệt trong công tác cơ cấu lại và xử lý QTDND yếu kém).

Thay mặt toàn hệ thống BHTGVN, Chủ tịch HĐQT BHTGVN Phạm Bảo Lâm cảm ơn Ban lãnh đạo NHNN, Phó Thống đốc thường trực Đào Minh Tú đã quan tâm, chỉ đạo sâu sát đối với hoạt động của BHTGVN và khẳng định: BHTGVN sẽ lĩnh hội, quán triệt ý kiến chỉ đạo của Phó Thống đốc tại hội nghị để hoàn thành tốt sứ mệnh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng, an sinh xã hội. Những ý kiến chỉ đạo của Phó Thống đốc đã khích lệ, động viên và ghi nhận những kết quả mà BHTGVN đạt được trong năm 2020, đồng thời định hướng và đặt ra những nhiệm vụ trọng tâm mà BHTGVN cần chú trọng triển khai trong năm 2021.

“Năm 2021, mặc dù khả năng còn phải đối mặt với khó khăn, thách thức, tập thể Ban lãnh đạo, cán bộ và người lao động BHTGVN sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, đoàn kết, chủ động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, bám sát tôn chỉ mục đích bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định của các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi và sự phát triển an toàn lành mạnh của hoạt động ngân hàng” – ông Phạm Bảo Lâm nhấn mạnh.

Tại hội nghị, Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của NHNN, các danh hiệu thi đua của ngành Ngân hàng cho các  tập thể, cá nhân thuộc hệ thống BHTGVN có thành tích xuất sắc.

PV

Một số nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của BHTGVN

Xây dựng và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kế hoạch, Chương trình hành động theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy khối DNTW, của NHNN.

Nghiên cứu, đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung Luật BHTG theo chỉ đạo của NHNN để BHTGVN triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao thêm (cho vay đặc biệt; mua trái phiếu dài hạn của TCTD hỗ trợ; đánh giá tính khả thi của phương án phục hồi TCTD được kiểm soát đặc biệt; tham gia xây dựng phương án phá sản TCTD được kiểm soát đặc biệt). Đặc biệt, sửa đổi, bổ sung cơ sở pháp lý để BHTGVN phát huy vai trò và sử dụng được nguồn lực tài chính hiện có nhằm hỗ trợ, xử lý các QTDND yếu kém, góp phần đảm bảo an toàn hệ thống QTDND.

Xây dựng Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển BHTG đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Hoàn thiện Đề án phí BHTG phân biệt theo yêu cầu của NHNN. Tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để tăng vốn điều lệ cho BHTGVN từ kết quả hoạt động của Dự án FSMIMS.

Triển khai đầy đủ, kịp thời các nghiệp vụ BHTG theo điều lệ về tổ chức và hoạt động của BHTGVN, theo chỉ đạo của NHNN.

Xây dựng, hoàn thiện các Đề tài nghiên cứu của BHTGVN. Triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn. Thực hiện tốt các hoạt động hợp tác quốc tế.

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quản trị điều hành, đáp ứng đầy đủ và toàn diện cơ sở pháp lý trong việc triển khai các hoạt động của BHTGVN phù hợp với quy định của pháp luật.

Xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao, có đạo đức nghề nghiệp và làm việc chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phù hợp với xu thế phát triển của hệ thống ngành Ngân hàng Việt Nam.