Đảng bộ BHTGVN tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ (mở rộng) nhiệm kỳ 2015-2020

10:09-10/09/2018

Ngày 7/9/2018, Đảng bộ Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) tổ chức hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ (mở rộng) để công bố quyết định bổ sung BCH Đảng bộ BHTGVN, thảo luận và bầu bổ sung nhân sự vào Ban Thường vụ Đảng ủy BHTGVN nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời tổ chức đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BHTGVN nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Tới dự hội nghị có đồng chí (đ/c) Nguyễn Hồng Dũng - Phó Trưởng Ban Tổ chức, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW); đ/c Nguyễn Thị Hằng - Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ III, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Đảng ủy Khối DNTW; đ/c Nguyễn Quang Huy - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) BHTGVN; đ/c  Đào Quốc Tính – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc BHTGVN; đ/c Hà Hồng Sơn – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cùng các đ/c ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, ủy viên BCH Đảng bộ và các đ/c thành viên HĐQT BHTGVN.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đ/c Nguyễn Quang Huy nêu rõ: Để tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ; đồng thời tiếp tục thực hiện Đề án nhân sự BCH Đảng bộ BHTGVN nhiệm kỳ 2015-2020 đã được Đại hội biểu quyết thông qua; sau 5 bước thực hiện quy trình kiện toàn BCH Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy BHTGVN, BCH Đảng bộ BHTGVN nhiệm kỳ 2015-2020 đã được bổ sung thêm 05 đ/c. Hội nghị lần này để thảo luận và tiến hành bầu bổ sung nhân sự tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy BHTGVN nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ BHTGVN.  

“Bám sát mục tiêu hoạt động là bảo vệ người gửi tiền, góp phần đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng và bảo đảm an sinh xã hội, căn cứ định hướng phát triển chung của đơn vị, Đảng ủy BHTGVN đã lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng bộ, Chi bộ, các cấp chính quyền và tổ chức đoàn thể trong toàn hệ thống thực hiện chương trình, kế hoạch, mục tiêu đề ra; các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi (BHTG), thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của cấp trên, xây dựng chương trình công tác khoa học, phù hợp với tình hình thực tế và thực hiện theo đúng kế hoạch. Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, BHTGVN luôn bám sát mục tiêu mà Đảng và Chính phủ giao cho; đã triển khai có hiệu quả các chính sách BHTG, bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền, góp phần tích cực vào việc phát triển an toàn, lành mạnh của hệ thống ngân hàng và bảo đảm an sinh xã hội. Chính nhờ chủ trương và đường lối chỉ đạo đúng đắn của Đảng, đã khuyến khích, động viên các tập thể và các cá nhân trong toàn Đảng bộ BHTGVN hăng hái thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, lập nhiều thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm của đất nước và thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong nửa đầu nhiệm kỳ” – đ/c Nguyễn Quang Huy nhấn mạnh.

Tại Hội nghị, đ/c Nguyễn Quang Huy - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT BHTGVN và đ/c Đào Quốc Tính - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc BHTGVN đã trao quyết định cho 05 đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ được chỉ định bổ sung, gồm: đ/c Chử Thành Giáp - Ủy viên BCH Đảng bộ, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ; đ/c Nguyễn Thùy Linh - Ủy viên BCH Đảng bộ, Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ; đ/c Vũ Tuyết Lan - Ủy viên BCH Đảng bộ, Trưởng Phòng Thông tin tuyên truyền; đ/c Hà Quang - Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Giám đốc Chi nhánh BHTGVN khu vực Tây Bắc Bộ; đ/c Lê Quốc Thái - Ủy viên BCH Đảng bộ, Giám đốc Chi nhánh BHTGVN tại TP. Đà Nẵng. Hiện nay, số lượng Ủy viên BCH Đảng bộ BHTGVN nhiệm kỳ 2015 – 2020 là 26 đ/c.

Hội nghị đã tiến hành bầu bổ sung nhân sự tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy BHTGVN nhiệm kỳ 2015-2020. Đ/c Ngô Quang Lương – Uỷ viên BCH Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn, Thành viên HĐQT đã được bầu vào Ban Thường vụ Đảng ủy BHTGVN nhiệm kỳ 2015-2020 với 96% số phiếu ủng hộ.

Hội nghị đã nghe đ/c Hà Hồng Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy trình bày Dự thảo Báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BHTGVN, nhiệm kỳ 2015- 2020. Theo đó, trong thời gian thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ II, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BHTGVN nhiệm kỳ 2015-2020, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Khối, của Ban cán sự Đảng NHNN, Đảng ủy BHTGVN đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng bộ, Chi bộ các cấp trong toàn hệ thống thực hiện tốt mục tiêu kế hoạch đề ra.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy, Ban lãnh đạo BHTGVN đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống tích cực thực hiện các hoạt động nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền và góp phần đảm bảo an toàn hoạt động hệ thống ngân hàng, đạt các chỉ tiêu đã đề ra như: 100% tiền gửi của dân cư được bảo hiểm; 100% các tổ chức tín dụng (TCTD) có hoạt động huy động tiền gửi thuộc đối tượng bảo hiểm được cấp chứng nhận BHTG; thu phí của các tổ chức tham gia BHTG đủ, đúng thời gian quy định; 100% vốn tạm thời nhàn rỗi được đầu tư an toàn, hiệu quả.

BHTGVN đã chủ động đề xuất với NHNN sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến cơ chế chính sách hoạt động của BHTGVN theo hướng BHTGVN tham gia sâu hơn vào quá trình tái cơ cấu và xử lý nợ xấu của TCTD thông qua việc tham gia ý kiến góp ý Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật các TCTD và Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các TCTD. Đồng thời, tập trung triển khai nghiên cứu đề xuất nội dung dự thảo Thông tư quy định về cho vay đặc biệt đối với TCTD được kiểm soát đặc biệt, mua trái phiếu của Ngân hàng hỗ trợ, tham gia tái cơ cấu các TCTD và các văn bản cần ban hành liên quan tới hoạt động của BHTGVN sau khi Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật các TCTD có hiệu lực.

Trong thời gian qua, BHTGVN đã chủ động triển khai, hoàn thiện hệ thống văn bản quản trị điều hành và hướng dẫn nghiệp vụ, đặc biệt đối với các văn bản hướng dẫn thực hiện các Thông tư mới được ban hành áp dụng cho hoạt động của BHTGVN. Hiện tại, BHTGVN đã ban hành được 71 văn bản. Một số văn bản chưa ban hành theo kế hoạch do nguyên nhân khách quan nhưng nhìn chung, hệ thống văn bản quản trị, điều hành đã cơ bản đáp ứng đầy đủ và kịp thời cơ sở pháp lý trong việc triển khai các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của Luật BHTG.

Trong thời gian tới, Đảng ủy BHTGVN tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối DNTW”;  Kế hoạch của Đảng ủy BHTGVN về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ BHTGVN” và Kết luận của Bộ Chính trị về “Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020”; thực hiện tốt các Quy định về trách nhiệm đối với người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BHTGVN lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết nhiệm vụ công tác hằng năm của Đảng ủy BHTGVN.

Hội nghị cũng lắng nghe các ý kiến đóng góp của các đ/c trong BCH Đảng bộ.

Phát biểu tại Hội nghị, đ/c Đào Quốc Tính -  Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc BHTGVN cho rằng, Báo cáo giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BHTGVN, nhiệm kỳ 2015- 2020 được trình bày kỹ lưỡng, tương đối đầy đủ, tuy nhiên đồng chí Đào Quốc Tính cũng nhấn mạnh một số bài học cần rút ra: Chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, các chức năng, nhiệm vụ của BCH và của các chi bộ Đảng; vai trò của Thường vụ, BCH, đ/c Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy và Bí thư các chi bộ rõ ràng hơn; về chuyên môn, làm đúng chức năng, vai trò, trách nhiệm, minh bạch trong quản lý điều hành không ngoài mục tiêu xây dựng tổ chức BHTG ngày càng phát triển bền vững; và đặc biệt nhấn mạnh sức mạnh của tinh thần đoàn kết toàn Đảng bộ, toàn hệ thống BHTGVN vì sự phát triển chung của tổ chức.

Kết thúc Hội nghị, đ/c Nguyễn Quang Huy tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu và nhận định: Về cơ bản, Đảng bộ BHTGVN đã đạt được các chỉ tiêu đề ra trong nửa đầu nhiệm kỳ, từ công tác phát triển Đảng đến công tác chuyên môn; các chỉ tiêu được giao hàng năm đều hoàn thành tốt và được các cơ quan quản lý trực tiếp như Bộ Tài chính, NHNN đánh giá cao. Đặc biệt, toàn Đảng bộ, toàn hệ thống BHTGVN đã phát huy tốt tinh thần đoàn kết, đạt được sự đồng nhuận cao nhất và cùng hướng tới mục tiêu chung.

Phòng TTTT