BHTGVN tổ chức khóa đào tạo nhân viên mới

10:29-14/09/2018

Từ ngày 10-13/9/2018, tại Hà Nội, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) tổ chức khóa đào tạo tập trung dành cho đối tượng là các cán bộ mới được tuyển dụng.

Tham dự khóa đào tạo có ông Nguyễn Quang Huy – Chủ tịch HĐQT BHTGVN, ông Bùi Đức Hạnh – Phó Giám đốc Chi nhánh BHTGVN tại Hà Nội, ông Nguyễn Hoàng Nam – Trưởng phòng Đào tạo BHTGVN, ông Chử Thành Giáp – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ BHTGVN cùng gần 40 cán bộ tập sự của BHTGVN.

Khóa đào tạo được thiết kết với mục tiêu trang bị cho cán bộ mới được tuyển dụng những kiến thức cơ bản về hoạt động của BHTGVN cũng như chính sách bảo hiểm tiền gửi tại Việt Nam. Các bài giảng trong suốt khóa học do lãnh đạo hoặc cán bộ có nhiều kinh nghiệm tại các phòng ban trực tiếp đứng lớp. Đại diện phòng Tổ chức cán bộ BHTGVN trình bày cụ thể về cơ cấu tổ chức của BHTGVN, chức năng và nhiệm vụ của phòng Tổ chức cán bộ cũng như nhấn mạnh Quy chế văn hóa công sở, nội quy lao động và những nội dung liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động tại BHTGVN. Phòng Pháp chế của BHTGVN nêu khái quát quá trình hình thành và phát triển của BHTGVN, những quy định pháp luật liên quan đến hoạt động của BHTGVN cũng như chức năng nhiệm vụ của phòng Pháp chế. Đại diện phòng Thông tin tuyên truyền khái quát về hoạt động thông tin tuyên truyền của toàn hệ thống BHTGVN, chức năng nhiệm vụ của phòng và các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động thông tin tuyên truyền.

Tiếp theo, học viên có cơ hội được tiếp xúc và hiểu biết thêm về nghiệp vụ Giám sát, Kiểm tra, Quản lý thu phí và chi trả, Kiểm soát đặc biệt và Thu hồi tài sản; các hoạt động nghiệp vụ hỗ trợ như Tài chính kế toánv.v.

Phát biểu bế mạc khóa đào tạo, ông Nguyễn Quang Huy – Chủ tịch HĐQT BHTGVN nhấn mạnh, việc tổ chức khóa đào tạo thể hiện sự quan tâm sát sao và kịp thời của HĐQT cũng như Ban lãnh đạo BHTGVN đối với đội ngũ cán bộ mới. Được thiết kế bài bản với nhiều nội dung thiết thực, khóa đào tạo giúp cán bộ mới nhanh chóng thích nghi và đáp ứng yêu cầu công việc tại BHTGVN, đặc biệt trong bối cảnh BHTGVN sẽ đảm nhận nhiều vai trò và chức năng mới trong thời gian tới.

Phòng TTTT