Angola áp dụng hạn mức bảo hiểm tiền gửi tới 43.800 đô la Mỹ

13:02-25/09/2018

Tổng thống Angola vừa ký Sắc lệnh chấp thuận việc thành lập Quỹ Bảo vệ tiền gửi, có hiệu lực từ ngày 22/8/2018. Quỹ Bảo vệ tiền gửi là pháp nhân hoạt động theo luật, có trụ sở chính tại Luanda, phối hợp với Ngân hàng Trung ương Angola để bảo vệ tiền gửi tại các ngân hàng đã tham gia bảo hiểm tiền gửi trong toàn lãnh thổ Angola.

Các ngân hàng được phép nhận tiền gửi và chịu sự giám sát của Ngân hàng Trung ương Angola đều phải tham gia bảo hiểm tiền gửi. Mỗi cá nhân gửi tiền sẽ được bảo hiểm với hạn mức tối đa 12,5 triệu kwanas (tương đương 43.800 đô la Mỹ) sau khi Quỹ Bảo vệ tiền gửi đi vào hoạt động.

Ngoài ra, Sắc lệnh cũng quy định về việc các tổ chức tài chính có nghĩa vụ phổ biến thông tin về cơ chế bảo hiểm tiền gửi tới công chúng. Nguồn vốn ban đầu thành lập Quỹ Bảo vệ tiền gửi cũng như phí tham gia BHTG thường niên sẽ được Ngân hàng Trung ương Angola thông báo sau.

Đ.T.T

https://macauhub.com.mo/2018/09/12/pt-depositos-bancarios-em-angola-garantidos-ate-43-800-dolares/