Các cơ quan giám sát ngân hàng Mỹ tuyên bố giảm việc bắt buộc thi hành hướng dẫn giám sát

13:05-25/09/2018

Vừa qua, Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cùng Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ (OCC), Tổng Công ty Bảo hiểm tiền gửi Liên bang (FDIC), Cục Quản lý các Liên hiệp tín dụng Quốc gia (NCUA) và Cục Bảo vệ người sử dụng các dịch vụ tài chính (CFPB) – sau đây gọi tắt là các cơ quan giám sát tài chính liên bang - đã ban hành thông báo về việc làm rõ vai trò của các hướng dẫn giám sát. Thông báo khẳng định, các cơ quan trên “không thực hiện các hành vi cưỡng chế thi hành hướng dẫn giám sát” và các hướng dẫn này “không có hiệu lực như một luật”. 

 

Cũng theo các cơ quan giám sát tài chính Liên bang, hướng dẫn giám sát chỉ “đưa ra những kỳ vọng hay ưu tiên về mặt giám sát” và các thông lệ mà Cơ quan giám sát coi là phù hợp theo các tiêu chuẩn pháp lý hiện hành chứ không ràng buộc về việc thi hành và tính pháp lý. Ngoài ra, các cơ quan giám sát tài chính liên bang làm rõ việc hướng dẫn được ban hành  một phần là do đáp ứng yêu cầu từ phía các tổ chức tài chính nhằm cung cấp thông tin và đảm bảo sự nhất quán trong phương pháp tiếp cận về giám sát.

Ngoài ra, một số chính sách và thông lệ về hướng dẫn giám sát cũng được làm rõ, cụ thể:

  • Các cơ quan giám sát tài chính liên bang dự định hạn chế việc sử dụng các ngưỡng chỉ số và các giới hạn phân định rõ ràng trong hướng dẫn (mặc dù các ngưỡng chỉ số như quy mô tài sản sẽ được tiếp tục sử dụng để điều chỉnh tính khả dụng của hướng dẫn).
  • Cơ quan thanh tra sẽ không phê bình các tổ chức vì “vi phạm” hướng dẫn, mặc dù hướng dẫn cũng có thể được dùng tham khảo cho các thông lệ về an toàn và hành động khác nhằm tuân thủ pháp luật và quy định.
  • Mặc dù các cơ quan giám sát có thể thu thập phản hồi của công chúng về các văn bản hướng dẫn, việc này không biến các hướng dẫn trở thành các văn bản pháp luật.
  • Các cơ quan giám sát sẽ hạn chế việc ban hành nhiều văn bản hướng dẫn về cùng một chủ đề.

Thông báo này phù hợp với chính sách gần đây của Hoa Kỳ trong việc giảm nhẹ vai trò, đặc biệt là giảm tính chất bắt buộc thi hành của các văn bản hướng dẫn do các cơ quan giám sát liên bang ban hành.

Đ.T.T

https://www.natlawreview.com/article/banking-regulators-issue-joint-policy-statement-downplaying-role-supervisory