Chi nhánh BHTGVN khu vực Tây Bắc Bộ tuyên truyền chính sách BHTG tại Đại hội thường niên QTDND

14:22-22/02/2021

Chính sách bảo hiểm tiền gửi (BHTG) những năm qua ngày càng được hoàn thiện theo chiều hướng đổi mới phù hợp với thực tế hoạt động tiền tệ và tài chính ngân hàng ở nước ta. Với vai trò, trách nhiệm đưa chính sách đến gần với công chúng, công tác tuyên truyền thời gian qua luôn được Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) khu vực Tây Bắc Bộ (Chi nhánh) chú trọng đẩy mạnh, nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa chính sách BHTG trở thành “công cụ an dân” của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và BHTGVN trong hoạt động ngân hàng.

Bám sát kế hoạch Đại hội thành viên thường niên của quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) trên địa bàn, trong tháng đầu năm 2021, Chi nhánh đã tích cực triển khai công tác tuyên truyền, phối hợp với QTDND Phố Mới (tỉnh Lào Cai), QTDND xã Hương Lung và QTDND xã Bằng Luân (tỉnh Phú Thọ) tuyên truyền chính sách BHTG tại Đại hội thành viên thường niên của Quỹ.

Tại đại hội, đại diện Chi nhánh đã giới thiệu tổng quan chính sách BHTG, phát phóng sự tuyên truyền về 20 năm hoạt động của BHTGVN và dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về hạn mức BHTG mới tới tập thể lãnh đạo, cán bộ  và thành viên của Quỹ. Thông qua hoạt động tuyên truyền, người gửi tiền tại QTDND có cơ hội tìm hiểu hoạt động của Quỹ trong mối liên hệ với tổ chức BHTG, từ đó gia tăng niềm tin công chúng đối với hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) dưới cam kết vững chắc của Chính phủ trong việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của người gửi tiền.

Với mục tiêu đưa chính sách BHTG đi vào cuộc sống, Chi nhánh đã tiến hành phân bổ các ấn phẩm tuyên truyền chính sách BHTG và vật phẩm mang dấu ấn của BHTGVN tới các đại biểu và thành viên tham dự Đại hội. Đồng thời, để góp phần nỗ lực cùng Chính phủ và nhân dân cả nước nâng cao cảnh giác phòng chống dịch bệnh covid-19, Chi nhánh đã phát nước rửa tay cho mỗi cá nhân tham dự Đại hội theo đúng tinh thần và chỉ đạo của Tổng Giám đốc BHTGVN.

Phát biểu tại đại hội, đại diện lãnh đạo Chi nhánh bày tỏ: “Mỗi đơn vị, mỗi cá nhân hãy dành sự quan tâm hơn nữa tới chính sách BHTG, quyền lợi hợp pháp của bản thân cũng như nỗ lực của Chính phủ và các cơ quan thực thi chính sách bảo vệ người gửi tiền. Đồng thời thêm tin tưởng vào sự vận hành và tính ổn định trong hoạt động của các tổ chức tham gia BHTG là QTDND, để cùng nhau xây dựng nền tài chính - tiền tệ an toàn, lành mạnh và nhiều tiềm năng trong tương lai”.

Bế mạc đại hội, đại diện lãnh đạo các QTDND đã đánh giá cao vai trò và đóng góp của BHTGVN trong việc duy trì sự phát triển an toàn, lành mạnh của hệ thống các TCTD cũng như bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền. Các QTDND đề xuất Chi nhánh tiếp tục triển khai mạnh mẽ và thường xuyên hơn nữa các hoạt động tuyên truyền để giúp các thành viên gửi tiền tại Quỹ tiếp nhận thêm nhiều thông tin chính thống về chủ trương, chính sách, hoạt động BHTG, cũng như quyền lợi chính đáng của mình khi tham gia gửi tiền tại các tổ chức tham gia BHTG là QTDND.

Căn cứ kế hoạch hoạt động thông tin tuyên truyền năm 2021, thời gian tới, Chi nhánh sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với hệ thống QTDND triển khai tuyên truyền, đưa những điểm mới của chính sách BHTG đến với đông đảo công chúng gửi tiền trên địa bàn 8 tỉnh Tây Bắc.

Phòng Tổng hợp - Chi nhánh BHTGVN khu vực Tây Bắc Bộ