BHTG Nhật Bản phê duyệt thay đổi mức phí bảo hiểm tiền gửi

10:23-05/04/2021

 

  Ngày 31/3/2021, Ủy viên Cơ quan Dịch vụ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản đã chính thức phê duyệt việc điều chỉnh tỷ lệ phí BHTG. Theo đó, mức phí bảo hiểm tiền gửi áp dụng từ ngày 1/ 4/2021 sẽ là 0,042% đối với tiền gửi cho mục đích thanh toán và quyết toán; 0,029% đối với tiền gửi thông thường và các hình thức tiền gửi khác. Tỷ lệ phí trước điều chỉnh là 0.031 %.

Trước đó, 26/3/2021, Hội đồng Chính sách của Tổng công ty BHTG Nhật Bản (DICJ) đã họp và đi tới quyết định đệ trình phương án điều chỉnh tỷ lệ phí nêu trên lên Ủy viên Cơ quan Dịch vụ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Tài chính theo quy định.

PV
Theo: "https://www.dic.go.jp"