BHTG Jamaica tiếp tục tái cấu trúc hướng tới các tiêu chuẩn quốc tế

10:26-05/04/2021

 

 Mới đây, một báo cáo về Thu nhập và Chi phí của các cơ quan công quyền Jamaica do Bộ Tài chính nước này công bố đã đề cập tới định hướng phát triển của Tổng công ty BHTG Jamaica (JDIC) trong năm tới. Theo đó, trong năm tài chính 2021/2022, JDIC sẽ tiếp tục triển khai tái cấu trúc nhằm tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế, hướng tới giảm khả năng xuất hiện khủng hoảng tài chính cũng như tác động của chúng.

 Các biện pháp tái cấu trúc của JDIC cũng bao gồm việc xây dựng cơ chế BHTG mới; thiết lập các điều khoản bảo vệ các tổ chức tài chính không nhận tiền gửi; bảo vệ người sử dụng các dịch vụ tài chính; và các chiến lược phát triển tài chính toàn diện.

 Bên cạnh đó, JDIC dự kiến thực hiện các biện pháp bảo vệ người gửi tiền và hệ thống tài chính thông qua áp dụng hướng dẫn thực hiện lưu trữ hồ sơ tiêu chuẩn đối với tất cả người gửi tiền; quản lý, giám sát và đánh giá rủi ro của các bên có liên quan; phát triển khuôn khổ xử lý đổ vỡ tổ chức tài chính; cũng như nâng cao nhận thức công chúng về cơ chế BHTG.

 Báo cáo nói trên cho biết, quỹ BHTG của JDIC ước đạt mức 30,8 tỷ đô la Jamaica (tương đương khoảng gần 209 triệu USD) trong năm tài chính tới (3/2021 - 3/2022).

PV
Theo: "https://jis.gov.jm/jdic-to-continue-reform-measures/"