Ngành ngân hàng đẩy mạnh cải cách hành chính vì sự phát triển của doanh nghiệp

09:36-31/10/2018

Theo Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú, mục tiêu quan trọng nhất đối với cải cách hành chính (CCHC) của NHNN đó là phải góp phần cải thiện tích cực môi trường kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, đóng góp quan trọng vào việc cải thiện môi trường kinh doanh nói chung, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân trong tiếp cận vốn và dịch vụ ngân hàng. Qua đó cũng thể hiện sự tích cực và trách nhiệm của ngành ngân hàng đối với sự phát triển của hệ thống doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Chỉ số “Tiếp cận tín dụng” của Việt Nam trong những năm qua được đánh giá cao, đặc biệt trong năm 2018 đã được Ngân hàng Thế giới (WB) xếp hạng 29/190, tăng 3 bậc và đứng thứ 4 trong ASEAN. Kết quả xếp hạng chỉ số CCHC (Par Index) trong 3 năm liên tiếp (2015, 2016, 2017), NHNN tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu trong số 19 Bộ, ngành.

Vừa qua, trong một hội thảo do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức (ngày 8/10/2018), để góp ý cho báo cáo đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp đối với tình hình thưc hiện Nghị quyết 19, 35 của Chính phủ, đại diện Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) đã đánh giá NHNN là một trong những Bộ, ngành tích cực thực hiện nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh với phương án cắt giảm điều kiện kinh doanh thực chất.

Những kết quả trên có được từ sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, sự quyết liệt của các Bộ, ngành, trong đó có ngành ngân hàng trong công tác CCHC nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Quyết liệt, mạnh mẽ trong chỉ đạo

Trong ngành ngân hàng, công tác chỉ đạo, điều hành CCHC tiếp tục thể hiện sự quyết liệt, mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của Ban lãnh đạo NHNN, trước hết là đồng chí Thống đốc đến toàn thể cán bộ công chức và người lao động ngành ngân hàng thông qua việc ban hành và chỉ đạo triển khai tất cả các mặt, các nội dung CCHC, thủ tục hành chính.

Theo Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú, mục tiêu quan trọng nhất đối với CCHC của NHNN đó là phải góp phần cải thiện tích cực môi trường kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, đóng góp quan trọng vào việc cải thiện môi trường kinh doanh nói chung, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân trong tiếp cận vốn và dịch vụ ngân hàng.

Ngay sau khi Chính phủ ban hành, Nghị quyết 35 (ngày 16/5/2016), ngày 28/6/2016, Thống đốc NHNN đã ký Quyết định số 1355/QĐ-NHNN về việc ban hành Kế hoạch hành động của ngành ngân hàng góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020. Cùng với việc ban hành Kế hoạch hành động, Thống đốc NHNN đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-NHNN chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành tích cực triển khai Kế hoạch hành động số 1355, đảm bảo triển khai tích cực, có kết quả theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ. Các nhiệm vụ theo Kế hoạch hành động 1355 đảm bảo tính đồng bộ, biện chứng giữa các nhiệm vụ, giải pháp của NHNN và các tổ chức tín dụng (TCTD), cụ thể là: NHNN đẩy mạnh CCHC, cắt giảm điều kiện kinh doanh để hỗ trợ các TCTD, còn hệ thống TCTD đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục vay vốn, cắt giảm lãi suất, phí dịch vụ đã trực tiếp hỗ trợ cho doanh nghiệp.

Tích cực, trách nhiệm vì sự phát triển của doanh nghiệp

Có thể khẳng định kế hoạch hành động 1355 của ngành ngân hàng thể hiện sự tích cực và trách nhiệm của ngành ngân hàng đối với sự phát triển của hệ thống doanh nghiệp, góp phần rõ nét trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Theo báo cáo của Văn phòng NHNN, NHNN đã cắt giảm, đơn giản hóa 80 trên tổng số 257 điều kiện (đạt 31%), trong đó đề xuất cắt giảm hơn 49 điều kiện (đạt trên 50% tổng số phương án đề xuất). Đây cũng thể hiện kết quả rất tích cực của NHNN trong việc triển khai các giải pháp để cải thiện môi trường kinh doanh trong các lĩnh vực hoạt động ngân hàng. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính tiếp tục được chú trọng, tạo thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân trong các quan hệ hành chính với NHNN.

Về phía các TCTD, căn cứ Kế hoạch hành động số 1355 của ngành ngân hàng, toàn bộ các TCTD đã ban hành Chương trình hành động để tổ chức triển khai.  

Hệ thống TCTD đã tích cực chuyển đổi mô hình tổ chức với định hướng thu gọn các bộ phận hỗ trợ, lấy khách hàng làm trung tâm, tập trung tối đa nguồn lực nhân sự cho bộ phận kinh doanh, giảm thiểu chi phí hoạt động. Đồng thời tập trung đẩy mạnh nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển đa dạng hóa các sản phẩm phi tín dụng có khả năng giao dịch bằng các phương tiện điện tử trên môi trường mạng với tính năng an toàn, bảo mật cao, nâng cao khả năng phục vụ.

Nhiều ngân hàng đã đầu tư mạnh trong lĩnh vực công nghệ thông tin để phát triển các sản phẩm online, đưa ra nhiều gói sản phẩm, dịch vụ mới hiện đại và tiện dụng cung cấp cho nhiều đối tượng phân khúc khách hàng. Hầu hết các dịch vụ được tự động hóa, sử dụng công nghệ có tính an toàn, bảo mật cao để cung ứng đến khách hàng.

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, các ngân hàng đã liên tục đưa ra các sản phẩm mới trên nền tảng Internet Banking và Mobile Banking, như  áp dụng xác thực vân tay, nhận diện khuôn mặt, sinh trắc, sử dụng mã QR Code, Tokenization, thanh toán phi tiếp xúc, công nghệ mPOS...

Các TCTD tích cực đổi mới, cải tiến các quy trình cấp tín dụng theo chủ trương của Chính phủ, NHNN. Các quy trình cung cấp sản phẩm dịch vụ sau cải tiến đã được đơn giản hóa, đảm bảo thuận tiện, nhanh gọn cho khách hàng.

Hầu hết các ngân hàng đã cải tiến theo hình thức một cửa quy trình gửi tiết kiệm, quy trình dịch vụ chuyển tiền, kiều hối, dịch vụ thẻ, dịch vụ tiền mặt và các dịch vụ thanh toán khác… để giảm chi phí, rút ngắn thời gian cung cấp dịch vụ và thời gian chờ đợi của khách hàng đến giao dịch. Ngoài ra, các TCTD thường xuyên rà soát các định mức phí đối với từng loại dịch vụ, để có lộ trình giảm phí tương ứng với giảm chi phí hoạt động và giảm chi phí cung cấp dịch vụ trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin, loại bỏ các loại phí không hợp lý nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ các quy định của NHNN.

Linh Thủy