Tổng công ty BHTG Canada tổng kết hoạt động năm 2018

14:37-05/11/2018

Tháng 10 vừa qua, Tổng công ty BHTG Canada (CDIC) đệ trình Báo cáo thường niên năm 2018 lên Quốc hội nước này, tổng kết một số hoạt động nổi trội trong năm vừa qua của tổ chức.

Trong năm 2018, CDIC đã nỗ lực xây dựng lòng tin của người gửi tiền vào hệ thống BHTG với hình ảnh tổ chức tiên phong về BHTG và xử lý đổ vỡ, cụ thể:Đạt được cột mốc quan trọng giải quyết vấn đề các tổ chức tín dụng “quá lớn để đổ vỡ” bằng cách hoàn thiện khuôn khổ quy định chế độ tái cấp vốn ngân hàng – cơ chế cứu trợ với sự hợp tác của các cơ quan an toàn tài chính liên bang;Phối hợp với Chính phủ Canada về việc tăng cường khuôn khổ BHTG nhằm đảm bảo phản ánh đúng nhu cầu của người gửi tiền;Khởi động chiến dịch mới nhằm nâng cao nhận thức công chúng cũng như phổ biến chính sách BHTG tới người gửi tiền Canada;Tăng cường quan hệ với các tổ chức trong nước và quốc tế để thúc đẩy mức độ sẵn sàng xử lý đổ vỡ.

Ông Dean Cosman - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành CDIC chia sẻ: “CDIC tiếp tục hoạt động và phát triển với mục tiêu cốt lõi là bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền”. Thông qua cơ chế BHTG được hiện đại hóa và thẩm quyền xử lý được nâng cao, CDIC luôn sẵn sàng hành động để bảo vệ tiền gửi tiết kiệm của người dân. Được thành lập năm 1967, CDIC có nhiệm vụ góp phần vào sự ổn định của hệ thống tài chính Canada thông qua chức năng bảo vệ tiền gửi và chi trả cho các khoản tiền gửi đủ điều kiện bảo hiểm tại các tổ chức tham gia BHTG đổ vỡ. CDIC hiện bảo hiểm cho khoảng 792 tỷ đôla Canada (tương đương hơn 565 tỷ đô la Mỹ) tiền gửi tiết kiệm tại các tổ chức tham gia BHTG, bao gồm: ngân hàng, các liên hiệp tín dụng liên bang, các công ty ủy thác và cho vay có tham gia huy động tiền gửi theo Đạo luật Liên hiệp tín dụng hợp tác. Chi phí hoạt động của CDIC dựa vào phí BHTG do các tổ chức tham gia BHTG đóng và không sử dụng nguồn ngân sách công. Cho tới thời điểm này, CDIC đã xử lý 43 tổ chức tham gia BHTG bị đổ vỡ, bảo vệ cho 2 triệu người gửi tiền Canada và không có trường hợp người gửi tiền nào bị mất quyền lợi.

Đ.T.T 

Theo [CDIC]