Phỏng vấn ông Vũ Văn Long - Phó Tổng giám đốc BHTGVN: Nỗ lực đưa hoạt động bảo hiểm tiền gửi tại Việt Nam tiệm cận thông lệ quốc tế

13:13-16/11/2018

Gần 20 năm đi vào hoạt động, BHTG ngày càng khẳng định vai trò của mình trong việc bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các TCTD, bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng tại Việt Nam. Cùng với đó, tổ chức BHTG đang nỗ lực để hoạt động BHTG tiệm cận thông lệ quốc tế. Để thấy rõ hơn về những kết quả này, phóng viên đã phỏng vấn ông Vũ Văn Long- Phó Tổng Giám đốc BHTGVN.

PV: Xin ông cho biết đôi nét về Hiệp hội BHTG quốc tế (IADI) - diễn đàn của các tổ chức BHTG trên thế giới về chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực BHTG? 

Ông Vũ Văn Long : Hiệp hội BHTG quốc tế (IADI) được thành lập vào tháng 5/2002. Với tầm nhìn chia sẻ kiến thức BHTG với toàn thế giới, IADI cung cấp nhiều chương trình đào tạo cũng như xây dựng các nghiên cứu và hướng dẫn về các nội dung trong lĩnh vực BHTG cùng sứ mệnh góp phần nâng cao hiệu của của hệ thống BHTG thông qua việc tăng cường hướng dẫn và hợp tác quốc tế. Là tổ chức phi lợi nhuận, IADI đại diện cho 84 tổ chức BHTG trên toàn thế giới.

Ủy ban khu vực châu Á Thái Bình Dương (APRC) là 1 trong những ủy ban khu vực của IADI. Mục tiêu của APRC là phản ánh lợi ích và các vấn đề chung trong khu vực thông qua việc chia sẻ và trao đổi thông tin giữa các thành viên APRC. Tính đến cuối tháng 2/2018, 19 tổ chức BHTG trong khu vực châu Á Thái Bình Dương chiếm 23% trong tổng số thành viên của IADI phụ trách trên nhiều khía cạnh khác nhau. APRC đóng 1 vai trò quan trọng trong cộng đồng BHTG toàn cầu.

PV: Vậy BHTGVN đã gia nhập IADI từ khi nào và với tư cách thành viên của IADI giúp ích gì cho BHTGVN, thưa ông?

Ông Vũ Văn Long : BHTGVN là thành viên chính thức của IADI từ năm 2003 - tức là chỉ sau 3 năm đi vào hoạt động của tổ chức BHTG tại Việt Nam. Là thành viên tích cực của Hiệp hội, BHTGVN đã tiếp nhận được nhiều lợi ích xuyên suốt quá trình tham gia. Một mặt việc mở rộng hợp tác với các tổ chức BHTG tiên tiến trên thế giới giúp BHTGVN học hỏi được nhiều kiến thức, kinh nghiệm trong việc xây dựng tổ chức nghiệp vụ BHTG, cập nhật những thông tin mới nhất trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Mặt khác, BHTGVN đã khẳng định được vị thế của mình cả trong và ngoài nước; đồng thời nhấn mạnh hơn nữa chính sách của BHTG trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần đảm bảo sự ổn định của hệ thống tài chính ngân hàng quốc gia.

Có thể nói, việc tích cực tham gia vào Hiệp hội BHTG quốc tế đã nâng cao được vai trò của BHTGVN trong vấn đề giữ gìn sự ổn định sự an toàn, lành mạnh của hệ thống tài chính - ngân hàng trong nước; đồng thời khẳng định vị thế của BHTGVN tại khu vực và trên trường quốc tế. Thông qua Hiệp hội BHTG quốc tế, Việt Nam cũng như các nước thành viên của Hiệp hội có điều kiện chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động để cùng thực hiện mục tiêu chính sách công - đó là bảo vệ tốt quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền, nâng cao niềm tin công chúng và gìn giữ an toàn cho hệ thống tài chính.

PV: Trong suốt 15 năm tham gia IADI, BHTGVN đã phát huy vai trò của mình như thế nào trong Hiệp hội, đồng thời có những nỗ lực gì nhằm xây dựng mô hình BHTG tiệm cận thông lệ quốc tế, thưa ông?

Ông Vũ Văn Long : BHTGVN là một thành viên tích cực của IADI nói chung và APRC nói riêng. Là một trong các ủy ban khu vực của IADI, APRC được thành lập nhằm nâng cao sự phát triển của BHTG và lợi ích của các tổ chức thành viên thông qua việc thúc đẩy các hoạt động hợp tác quốc tế về BHTG; cung cấp, hướng dẫn nghiệp vụ BHTG cho các tổ chức mới thành lập và đang hoạt động tại khu vực châu Á Thái Bình Dương.

Hàng năm APRC tổ chức hội nghị thường niên và hội thảo quốc tế nhằm tạo diễn đàn cho các tổ chức thành viên chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về BHTG và tăng cường hợp tác giữa các tổ chức thành viên trong khu vực. BHTGVN lần đầu tiên vinh dự đăng cai APRC5 năm 2007 và đến tháng 4/2018, BHTGVN một lần nữa thể hiện vị thế của tổ chức trong khu vực khi tiếp tục đăng cai Hội nghị thường niên lần thứ 16 và Hội thảo quốc tế APRC 2018.

BHTGVN luôn nỗ lực hoàn thiện mô hình tổ chức theo khuyến nghị của IADI tại Bộ nguyên tắc xây dựng và phát triển mô hình BHTG hiệu quả (Bộ nguyên tắc). Cụ thể, năm 2013, sau gần 15 năm khai trương đi vào hoạt động theo Nghị định của Chính phủ về BHTG, BHTGVN đã có cơ sở pháp lý cao nhất là Luật BHTG. Theo đó, BHTGVN là tổ chức tài chính Nhà nước hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận theo mô hình Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Những chức năng, nhiệm vụ của BHTGVN đều được xây dựng trên cơ sở Bộ nguyên tắc của IADI, đồng thời đáp ứng được yêu cầu về bảo vệ quyền lợi người gửi tiền và giữ vững an toàn, lành mạnh hệ thống tài chính - ngân hàng trong nước theo khuyến nghị của thông lệ quốc tế.

Bên cạnh đó, Luật sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật Các TCTD năm 2017 đã cho phép BHTGVN tham gia vào quá trình kiểm soát đặc biệt, cụ thể: cho vay đặc biệt, mua trái phiếu dài hạn của TCTD hỗ trợ, đánh giá tính khả thi của phương án phục hồi TCTD được kiểm soát đặc biệt, xây dựng phương án phá sản TCTD được kiểm soát đặc biệt trình NHNN xem xét… Giống như các tổ chức BHTG trên thế giới, BHTGVN đã không ngừng khẳng định vị thế là công cụ đắc lực của Chính phủ, NHNN trong sứ mệnh bảo vệ người gửi tiền, nâng cao niềm tin công chúng và đóng góp có hiệu quả vào quá trình tái cơ cấu các TCTD.

Với tinh thần cầu thị, hợp tác, nâng cao năng lực và chia sẻ kinh nghiệm, BHTGVN mong muốn phát huy nội lực và tranh thủ thời cơ để nâng cao vai trò, vị thế của mình trong việc bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng, phát triển thành tổ chức BHTG hiệu quả, hiện đại, ngày càng hội nhập sâu rộng và tiến gần hơn tới thông lệ và chuẩn mực quốc tế.

 Xin trân trọng cảm ơn ông!

Nam Hải (thực hiện)