Chi nhánh BHTGVN tại TP. Hà Nội hoàn thành công tác kiểm tra năm 2018

13:14-04/12/2018

Tính đến ngày 26/11/2018, Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) tại TP. Hà Nội (Chi nhánh) đã hoàn thành 100% kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo hiểm tiền gửi (BHTG) đối với các tổ chức tham gia BHTG trên địa bàn Chi nhánh quản lý. 

Trong năm, Chi nhánh đã hoàn thành kiểm tra định kỳ đối với 80 tổ chức tham gia BHTG, bao gồm: 14 ngân hàng (07 ngân hàng TMCP, 01 ngân hàng TNHH MTV, 02 ngân hàng 100% vốn nước ngoài, 04 chi nhánh ngân hàng nước ngoài); 66 QTDND trên địa bàn 05 tỉnh và thành phố Hà Nội (trong đó Chi nhánh kiểm tra toàn diện đối với 36 QTDND).

Ngoài công tác kiểm tra định kỳ, Chi nhánh đã chủ trì kiểm tra diện rộng đối với NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng, hoàn thành tốt vai trò phối hợp cùng BHTGVN kiểm tra diện rộng đối với ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam. Trong quá trình kiểm tra các đơn vị, Chi nhánh đã kết hợp hướng dẫn các đơn vị thực hiện tốt Quy chế thông tin báo cáo về tiền gửi được bảo hiểm  quy định tại Quyết định số 2252/QĐ-BHTG.

Qua kiểm tra cho thấy, nhìn chung các đơn vị đã thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về BHTG trong việc niêm yết Chứng nhận tham gia BHTG, tính và nộp phí BHTG, quản lý và hạch toán tiền gửi được bảo hiểm.

Các Đoàn kiểm tra cũng chỉ đã ra những tồn tại, sai sót cụ thể của từng đơn vị, đồng thời tư vấn, hướng dẫn giúp đơn vị chỉnh sửa, khắc phục kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và đảm bảo việc chấp hành các quy định của pháp luật về BHTG.

Vũ Việt Phong - Phòng Kiểm tra, Chi nhánh BHTGVN tại TP. Hà Nội