Tết Nguyên đán 2019: tiếp tục không đưa tiền lẻ mới in vào lưu thông

16:14-07/01/2019

Ông Phạm Bảo Lâm, Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cho biết, từ năm 2013 đến nay, sau 5 năm NHNN thực hiện chủ trương không đưa tiền nhỏ lẻ mới in từ 5.000đ trở xuống ra lưu thông vào dịp Tết Nguyên đán, ngân sách nhà nước đã tiết kiệm được 2.590 tỷ đồng. 

Theo Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ, trong thời gian qua, nhờ các hoạt động phối hợp vận động, truyền thông, nhận thức của một bộ phận dân cư đã thay đổi, văn hóa sử dụng tiền lẻ trong các hoạt động lễ hội, tín ngưỡng được nâng cao. Do đó, lao động xã hội và lao động ngành ngân hàng trong các khâu đổi tiền (vận chuyển, bảo quản, kiểm đếm,…) đã giảm bớt, giá trị kinh tế, văn hóa, xã hội của đồng tiền Việt Nam được giữ gìn.

NHNN cho biết, dịp Tết Nguyên đán 2019, NHNN tiếp tục chủ trương không đưa các loại tiền mới in 5.000đ trở xuống ra lưu thông như các năm trước đây, đồng thời cũng là năm đầu tiên thực hiện không đưa ra loại tiền 10.000đ mới in. Tuy nhiên, các loại tiền có mệnh giá từ 10.000đ trở xuống đã qua lưu thông đủ tiêu chuẩn lưu thông vẫn tiếp tục được cung ứng bình thường, đầy đủ cho nhu cầu thanh toán của nền kinh tế. Với chủ trương này trong năm 2019, dự kiến sẽ tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước khoảng 390 tỷ đồng.

NHNN đảm bảo cung ứng các loại tiền đủ tiêu chuẩn lưu thông, không phân biệt tiền mới hay đã qua sử dụng (kể cả trong dịp Tết Nguyên đán) để đáp ứng nhu cầu thanh toán của nền kinh tế. Về nguyên tắc, đồng tiền phải được quay vòng sử dụng nhiều lần đến khi không đủ tiêu chuẩn lưu thông thì NHNN mới thu hồi về để tiêu hủy và đưa tiền mới ra  thay thế.

Ngoài ra, NHNN đang rà soát và nghiên cứu sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi trong việc xử lý các hành vi kinh doanh đổi tiền hưởng chênh lệch. Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ vừa qua, NHNN tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh, thành phố kiểm tra xử lý kiên quyết những vi phạm liên quan đến đổi tiền lẻ hưởng chênh lệch ngoài thị trường theo quy định tại Nghị định 96/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng; đồng thời phát hiện, xử lý nghiêm khắc sai phạm, lợi dụng tiếp tay đổi tiền hưởng lợi bất chính của cán bộ trong ngành ngân hàng./.

PV