FDIC thông qua ngân sách hoạt động năm 2019

08:07-11/01/2019

Hội đồng quản trị Tổng công ty Bảo hiểm tiền gửi Liên bang Mỹ (FDIC) vừa phê duyệt ngân sách hoạt động 2,04 tỷ đô la cho năm 2019, giảm 2,3% so với năm 2018 và thấp hơn 49% so với mức đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng tài chính năm 2010. 

Tương ứng với mức ngân sách được phê duyệt, Hội đồng quản trị FDIC cũng đã thông qua nhân sự cho năm 2019 là 5.901 vị trí, giảm 182 vị trí từ con số 6.083.

Theo bà Jelena McWilliams - Chủ tịch FDIC, thành công của cơ quan này là việc vừa duy trì và cải thiện hoạt động của mình, trong khi vẫn đạt được mức giảm hàng năm trong ngân sách cho năm 2019. Với ngân sách này, FDIC sẽ thực hiện tốt được sứ mệnh cốt lõi là bảo vệ sự ổn định của hệ thống tài chính Mỹ, đồng thời vẫn đảm bảo tăng tốc độ đổi mới để bắt kịp với sự phát triển của ngành ngân hàng.

Cũng theo bà Jelena McWilliams , ngân sách này bao gồm cả kinh phí nhân sự bổ sung cho các cuộc kiểm tra về công nghệ thông tin đối với các ngân hàng lớn và nhà cung cấp dịch vụ công nghệ, kinh phí để hoàn thành dự án trung tâm dữ liệu dự phòng trị giá 60 triệu Đô la được khởi xướng năm 2018 cùng các khoản đầu tư lớn khác để tăng cường khả năng phục hồi cơ sở hạ tầng CNTT của FDIC.

Đào Thanh Loan

    (Theo FDIC)