Công đoàn BHTGVN tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ IV nhiệm kỳ 2018-2023

15:43-23/01/2019

 Ngày 21/1/2019, tại Hà Nội, Công đoàn Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) tổ chức hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023.

 

Đồng chí Trần Hồng Tuấn – Phó Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam

 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Hồng Tuấn – Phó Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam; về phía BHTGVN có đồng chí Nguyễn Quang Huy – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT; đồng chí Đào Quốc Tính – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc; đồng chí Ngô Quang Lương – Chủ tịch Công đoàn, thành viên HĐQT; các đồng chí thành viên Ban điều hành, Kiểm soát viên và các đại biểu đại diện cho đoàn viên Công đoàn trong toàn hệ thống BHTGVN.

 Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Ngô Quang Lương cho biết, Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ IV Công đoàn BHTGVN nhiệm kỳ 2018-2023 được tổ chức nhằm tổng kết kết quả thực hiện Nghị quyết Ban chấp hành lần thứ II và thứ III nhiệm kỳ 2018-2023; thống kê những hoạt động Công đoàn đã triển khai, đề ra chương trình công tác năm 2019. Nội dung hội nghị hướng tới mục tiêu: ra sức phấn đấu góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động ngang tầm yêu cầu của thời kỳ mới; giáo dục, vận động cán bộ, viên chức thi đua học tập, lao động sáng tạo, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan; quan tâm chăm lo đời sống tinh thần, vật chất, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người lao động; ra sức xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển chung của BHTGVN.

Theo Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị BCH Công đoàn BHTGVN lần thứ II và III cùng với phương hướng triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 và các văn kiện liên quan cho thấy, với sự quan tâm, chỉ đạo của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Đảng ủy BHTGVN và lãnh đạo các cấp, việc thực hiện Nghị quyết BCH lần thứ II và III nhiệm kỳ 2018-2023 gặt được khá nhiều kết quả khả quan. Hoạt động Công đoàn của BHTGVN có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức và phương pháp hoạt động. Có thể kể tới một số điểm nhấn nổi bật như: Công đoàn BHTGVN trình duyệt và tiến hành trích Quỹ phúc lợi để thúc đẩy hoạt động thể thao năm 2018; chủ động tổ chức trao tặng 115 xe đạp và 70 sổ tiết kiệm cho các cháu học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn huyện Gio Linh và Triệu Phong, ủng hộ hơn 80 triệu đồng khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh Tây Bắc Bộ… Bên cạnh đó, Công đoàn BHTGVN cũng tham gia quản lý và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên; Tổ chức phát động, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của BHTGVN.

Hội nghị cũng đã nghe quán triệt Chỉ thị 03-CT/BCS của Ban cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 12/12/2018 về việc Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn trong ngành Ngân hàng. Công đoàn Ngân hàng Việt Nam chỉ đạo sẽ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này và định kỳ hàng năm tổng hợp tình hình báo cáo Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 Các đại biểu thống nhất thông qua chương trình công tác năm 2019, trong đó nhấn mạnh vào một số trọng tâm sau:

Tiếp tục tổ chức triển khai các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ, Công đoàn ngành Ngân hàng; tiếp tục thực hiện tuyên truyền về Đại hội Công đoàn các cấp và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Nghị quyết Đại hội IV Công đoàn BHTGVN tới công đoàn cơ sở và đoàn viên công đoàn toàn hệ thống;

Vận động đoàn viên công đoàn hưởng ứng các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của đất nước, ngành Ngân hàng và của BHTGVN;

Thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra công đoàn cơ sở, thi đua khen thưởng, công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Hồng Tuấn – Phó Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đề nghị, Công đoàn BHTGVN tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phong trào thi đua trong các năm tiếp theo; quan tâm hơn nữa tới đời sống, nguyện vọng của người lao động thông qua triển khai những hoạt động cụ thể. Đồng chí Tuấn ghi nhận và biểu dương những thành tích của Công đoàn BHTGVN trong việc triển khai tốt các hoạt động công đoàn, chăm lo đời sống, động viên người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, từng bước đẩy mạnh các hoạt động phong trào của BHTGVN trong năm qua. Đặc biệt, đồng chí Trần Hồng Tuấn hoan nghênh Ban lãnh đạo BHTGVN đã sẵn sàng đối thoại định kỳ cùng người lao động với tinh thần cầu thị. Đây là hoạt động giúp Ban lãnh đạo hiểu rõ hơn các vấn đề của người lao động, tháo gỡ vướng mắc, tạo tính đoàn kết, nhất trí cao trong BHTGVN.

Đồng chí Nguyễn Quang Huy – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT BHTGVN nhấn mạnh sự kỳ vọng vào hoạt động công đoàn của BHTGVN trong năm tới

Đồng chí Nguyễn Quang Huy – Chủ tịch HĐQT BHTGVN thay mặt tập thể người lao động BHTGVN cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Công đoàn ngành Ngân hàng. Đồng chí Nguyễn Quang Huy nhất trí với nội dung báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Công đoàn BHTGVN và nhấn mạnh sự kỳ vọng vào hoạt động công đoàn, Ban chấp hành Công đoàn; đồng thời đề nghị Công đoàn BHTGVN cần bám sát định hướng hoạt động của BHTGVN trong năm 2019. Về phần mình, Đảng ủy, Ban lãnh đạo BHTGVN cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho hoạt động công đoàn, sẵn sàng lắng nghe và ủng hộ những đề xuất hợp lý để hoạt động Công đoàn BHTGVN thêm khởi sắc.

 Đồng chí Ngô Quang Lương – Chủ tịch Công đoàn BHTGVN cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam cũng như của Đảng ủy, Ban lãnh đạo BHTGVN đối với hoạt động công đoàn ở BHTGVN. Trong năm tới, Công đoàn BHTGVN sẽ cụ thể hóa những ý kiến chỉ đạo của Công đoàn NHVN và Ban lãnh đạo BHTGVN cũng như những góp ý của các đại biểu trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phòng TTTT