Na Uy thực hiện một số thay đổi trong cơ chế BHTG

07:34-20/02/2019

Từ 01/01/2019, những thay đổi của Đạo luật Tổ chức tài chính Na Uy (Finansforetaks) liên quan đến Cơ chế bảo hiểm tiền gửi (BHTG) tại các ngân hàng bắt đầu có hiệu lực. Đây là kết quả của việc thực hiện Chỉ thị EU sửa đổi (2014/49/EU) nhằm mục đích hài hòa giữa các hệ thống BHTG trên toàn Châu Âu và tăng cường bảo vệ người gửi tiền tại ngân hàng.

Theo đó, hạn mức BHTG gửi tại Na Uy sẽ vẫn giữ nguyên ở mức 2 triệu NOK (tương đương 237.000 đô la Mỹ) cho mỗi người gửi tiền tại một ngân hàng, bất chấp quy định của Chỉ thị EU về hạn mức BHTG tối đa là 100.000 Euro. Hiện tại vẫn chưa rõ EU có cho phép Na Uy tiếp tục giữ hạn mức này hay không nhưng Chính phủ Na Uy đang đàm phán với EU để giải quyết vấn đề này. Thời hạn chi trả tối đa là bảy ngày làm việc kể từ khi ngân hàng đổ vỡ bị tiếp quản công khai.

Những thay đổi cũng bao gồm việc tiền gửi phát sinh từ một số sự kiện ngoại lệ, và đã được thực hiện không sớm hơn 12 tháng trước khi ngân hàng bị tiếp quản công khai, sẽ được bảo vệ toàn bộ. Ví dụ về các khoản tiền gửi được áp dụng bảo vệ toàn bộ này là tiền gửi do giao dịch bất động sản nhà ở (bao gồm cả nhà nghỉ), tiền gửi liên quan đến các sự kiện đặc biệt trong đời sống, chẳng hạn như kết hôn, ly hôn, thất nghiệp và tiền gửi hình thành do kết quả của việc bồi thường các loại bảo hiểm. Các khoản tiền gửi này sẽ được chi trả trong vòng ba tháng kể từ khi ngân hàng đổ vỡ bị tiếp quản công khai.

Liên quan đến hoạt động của các chi nhánh ngân hàng Na Uy tại các vùng lãnh thổ và quốc gia khác thuộc Châu Âu, hạn mức BHTG cho khách hàng của các chi nhánh đó là 100.000 Euro. Quy định này cũng được áp dụng cho trường hợp ngân hàng Na Uy cung cấp dịch vụ xuyên biên giới sang các nước khác tại Châu Âu.

Ngoài ra, mức phí BHTG bắt buộc thường niên mà các tổ chức tài chính phải nộp vào Quỹ BHTG sẽ phụ thuộc vào mô hình kinh doanh của từng tổ chức tài chính. Ngân hàng hoạt động theo mô hình kinh doanh rủi ro cao sẽ phải đóng phí nhiều hơn ngân hàng hoạt động theo mô hình kinh doanh rủi ro thấp.

Đ.T.T
Theo: "SVW"