Azerbaijan gia hạn chính sách BHTG toàn bộ

09:57-05/03/2019

Trong khuôn khổ phiên họp toàn thể ngày 19/2, Quốc hội Azerbaijan đã thông qua Luật Bảo hiểm tiền gửi toàn bộ (sửa đổi), qua đó gia hạn thời gian có hiệu lực của chính sách BHTG toàn bộ thêm một năm nữa.

Theo Luật hiện hành, việc bảo hiểm toàn bộ sẽ ngừng áp dụng kể từ tháng 3/2019. Phạm vi BHTG bao gồm các khoản tiền gửi tại các ngân hàng có lãi suất không vượt quá 3% (đối với ngoại tệ) và không quá 15% đối với tiền gửi bằng đồng manat (đồng tiền Azerbaijan).

Trước khi áp dụng chính sách BHTG toàn bộ, chỉ có 24,3% tiền gửi (khoảng 2,3 tỷ manat, tương đương gần 1,4 tỷ USD) nằm trong phạm vi chi trả toàn bộ. Hiện nay, con số này là 77% (khoảng 6,4 tỷ manat, tương đương gần 3,8 tỷ USD ). Đồng thời, trong tổng số dư tiền gửi tại các tổ chức tín dụng, 24% giá trị tiền gửi (khoảng 1,5 tỷ manat, tương đương gần 885 triệu USD) là các khoản tiền nhỏ hơn hoặc bằng 30.000 manat (khoảng gần 18.000 USD).

Cơ chế BHTG toàn bộ đã có hiệu lực kể từ ngày 4/3/2016, được áp dụng đối với các khoản tiền gửi không vượt quá trần lãi suất quy định.

Đ.T.T
Theo: "AZNews"