Tập trung tín dụng vào lĩnh vực ưu tiên, sản xuất kinh doanh và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế

08:12-02/04/2019

Sáng 1/4, tại buổi họp báo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) công bố các thông tin về điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng quý I năm 2019, Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế Trần Văn Tần cho biết, đến 25/3/2019 tín dụng tăng 2,28%, tương đương mức tăng cùng kỳ năm 2018 (tăng 2,78%). 

Đối với tín dụng các ngành kinh tế, tín dụng đối với công nghiệp tăng 2,57%, chiếm tỷ trọng 19,99%(năm 2018 tăng 9,11%, tỷ trọng 19,86%), trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 2,79%, chiếm tỷ trọng 15,35%(năm 2018 tăng 11,17%, tỷ trọng 15,21%). Tín dụng đối với ngành xây dựng tăng 1,08%, chiếm tỷ trọng 9,63% (năm 2018 tăng 11,75%, tỷ trọng 9,71%). Tín dụng đối với ngành thương mại và dịch vụ tăng 1,97%, chiếm tỷ trọng 61,21% (năm 2018 tăng 18,19%). Tín dụng đối với ngành nông, lâm, thủy sản tăng 1,01%, chiếm tỷ trọng 9,17% (năm 2018 tăng 5,41%, tỷ trọng 9,25%).

Tín dụng đối với các lĩnh vực ưu tiên đều tăng khá, cụ thể: tín dụng đối với lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ tăng 3,44%, chiếm tỷ trọng 3,14% (năm 2018 tăng 14,58%, tỷ trọng 3,09%). Tín dụng đối với lĩnh vực xuất khẩu tăng5,4%, chiếm tỷ trọng 3,12% (năm 2018 giảm 1,42%, tỷ trọng 3,01%). Tín dụng đối với doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao tăng2,79%, chiếm tỷ trọng 0,36% (năm 2018 giảm 2,2%, tỷ trọng 0,36%).  Tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa giảm 1,64% so với cuối năm 2018, chiếm tỷ trọng khoảng 18% (năm 2018 tăng 15,57%). Tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tăng 2,23% so với cuối năm 2018, chiếm tỷ trọng khoảng 25% tổng dư nợ đối với nền kinh tế (năm 2018 tăng 21,4%, tỷ trọng 24,8%).

Riêng đối với lĩnh vực lúa gạo, để kịp thời hỗ trợ tiêu thụ lúa Vụ Đông Xuân năm 2019, ngay sau nghỉ Tết nguyên đán, NHNN đã tổ chức Hội nghị ngành ngân hàng cho vay đẩy mạnh tiêu thụ lúa gạo vùng ĐBSCL, theo đó đã yêu cầu NHNN chi nhánh 13 tỉnh vùng ĐBSCL, các NHTM tập trung nguồn vốn, giải ngân đáp ứng kịp thời và đầy đủ nhu cầu vốn của doanh nghiệp, thương nhân để thu mua thóc, gạo cho người dân; riêng các NHTM nhà nước tiên phong hạ lãi suất cho vay ngắn hạn xuống còn 6%/năm để hỗ trợ các doanh nghiệp thu mua lúa gạo. Kết quả đến nay, các TCTD tại khu vực ĐBSCL đã thực hiện giải ngân khoảng 10.719 tỷ đồng cho các tổ chức, cá nhân để thu mua trên 1,7 triệu tấn lúa gạo vụ Đông Xuân 2019, góp phần hạn chế đà giảm giá lúa gạo cho bà con nông dân. 

NHNN cũng kịp thời có giải pháp tháo gỡ cho người chăn nuôi lợn bị thiệt hại do dịch tả lợn Châu Phi bùng phát. Từ tháng 02/2019, NHNN đã yêu cầu các TCTD, NHNN chi nhánh các tỉnh đang có dịch nắm sát tình hình cho vay đối với ngành chăn nuôi lợn trên địa bàn và dư nợ bị thiệt hại để kịp thời thực hiện giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ người dân như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay, tham mưu cho UBND các tỉnh, thành phố các biện pháp xử lý nợ vay theo quy định tại Nghị định 55, 116 của Chính phủ.

Các chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ như cho vay hỗ trợ giảm tổn thất trong nông nghiệp, cho vay khuyến khích nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao,...cũng được các TCTD tiếp tục triển khai quyết liệt. Tín dụng đối với lĩnh vực rủi ro được kiểm soát chặt chẽ, phù hợp với định hướng của NHNN.

Bên cạnh đẩy mạnh cho vay tín dụng thương mại, NHCSXH tiếp tục triển khai các chương trình tín dụng chính sách ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách theo kế hoạch tăng trưởng tín dụng được giao từ đầu năm là 8%. Dư nợ cho vay các chương trình tín dụng chính sách đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách tại NHCSXH đạt 187.334 tỷ đồng với gần 6,7 triệu hộ còn dư nợ.

Ngày 22/2/2019, Thống đốc NHNN kiêm Chủ tịch HĐQT NHCSXH ký ban hành Quyết định số 12/QĐ-HĐQT về việc nâng mức cho vay và thời hạn cho vay tối đa đối với hộ nghèo đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh. Theo đó, kể từ ngày 01/3/2019, NHCSXH nâng mức cho vay tối đa đối với hộ nghèo từ 50 triệu đồng/hộ lên 100 triệu đồng/hộ vay không phải bảo đảm tiền vay. Đồng thời, nâng thời hạn cho vay tối đa lên 120 tháng phù hợp với quá trình sinh trưởng và phát triển của các đối tượng đầu tư dài hạn.

Trước câu hỏi của phóng viên về việc tỷ lệ tín dụng trên GDP là 130% thì việc điều hành của NHNN sẽ như thế nào, Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng khẳng định, với tỷ lệ tín dụng này, cần kiểm soát chặt chẽ. Chính vì vậy định hướng điều hành tín dụng năm 2019 là tăng trưởng tín dụng 14%, tương đương mức tăng trưởng tín dụng năm 2018 để duy trì tỷ lệ tín dụng trên GDP. Vào cuối năm 2016, tỷ lệ tín dụng trên GDP là 122%, đến năm 2017 tăng lên 130%, song năm 2018, NHNN đã đảm bảo tỷ lệ này không tăng lên. Vừa qua, trong quá trình làm việc giữa NHNN với tổ chức xếp hạng tín nhiệm Standard&Poor, tổ chức này đã đánh giá việc điều hành chính sách tín dụng của NHNN là rất đúng hướng.

Cũng theo NHNN, trong các tháng còn lại của năm 2019, NHNN sẽ điều hành chính sách tín dụng nhằm kiểm soát quy mô tín dụng phù hợp với chỉ tiêu định hướng đi đôi với nâng cao chất lượng, mở rộng tín dụng tập trung vào lĩnh vực ưu tiên, lĩnh vực sản xuất kinh doanh, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế theo mục tiêu Chính phủ đề ra. Kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Bên cạnh đó, NHNN tiếp tục chỉ đạo các TCTD triển khai các chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với các ngành, lĩnh vực như: nông nghiệp nông thôn, DNNVV, các chương trình mục tiêu quốc gia và tín dụng xanh, chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở xã hội,…. Kịp thời phối hợp các Bộ, ngành liên quan xử lý khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Ngành ngân hàng tiếp tục tăng cường phối hợp với các địa phương đẩy mạnh chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận vốn của người dân, doanh nghiệp, dự kiến NHNN sẽ phối hợp với một số tỉnh, thành phố tổ chức các Hội nghị để bàn giải pháp đẩy mạnh tín dụng phục vụ SXKD, nhất là đối với lĩnh vực DNNVV. Khuyến khích các TCTD phát triển các sản phẩm tín dụng tiêu dùng lành mạnh đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân, đặc biệt các đối tượng thu nhập thấp, công nhân lao động, người dân ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đơn giản hóa thủ tục, tăng khả năng tiếp cận vốn của người dân. Tiếp tục làm việc, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội, Bộ Công an (đơn vị đầu mối xử lý về tín dụng đen) và các Bộ, ngành, địa phương triển khai các giải pháp cụ thể để đẩy mạnh tín dụng phục vụ sản xuất và tiêu dùng của người dân, góp phần cùng các Bộ, ngành, địa phương liên quan đấu tranh đẩy lùi tín dụng đen.

Các TCTD sẽ phải bám sát tình hình sản xuất kinh doanh của khách hàng, kịp thời thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn, ổn định và khôi phục sản xuất (miễn giảm lãi vay, xem xét cơ cấu lại thời hạn trả nợ, tăng hạn mức cho vay mới), đặc biệt là diễn biến dịch tả lợn Châu Phi.

NHCSXH sẽ tiếp tục thực hiện các chương trình tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách, đặc biệt là rà soát lại các chính sách để đề xuất đẩy mạnh cho vay tiêu dùng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách nhằm bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống cho người dân./.

PV