IADI và IFSB ban hành Bộ nguyên tắc cơ bản phát triển hệ thống BHTG Hồi giáo hiệu quả

16:48-12/08/2021

Ngày 12/7/2021, Hiệp hội Bảo hiểm tiền gửi Quốc tế (IADI) và Hội đồng Dịch vụ Tài chính Hồi giáo (IFSB) đã ban hành Bộ nguyên tắc cơ bản phát triển hệ thống bảo hiểm tiền gửi (BHTG) Hồi giáo hiệu quả (sau đây gọi tắt là “Bộ nguyên tắc”). Bộ nguyên tắc bao gồm 17 nguyên tắc cơ bản được xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế được nêu tại Bộ nguyên tắc cơ bản phát triển hệ thống BHTG hiệu quả của IADI (ban hành tháng 11/2014) và điều chỉnh nội dung phù hợp với các đặc điểm riêng của các ngân hàng Hồi giáo và các cam kết tuân thủ quy định của Hồi giáo.

Bộ nguyên tắc đóng vai trò như một khung tiêu chuẩn quốc tế tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển hệ thống BHTG Hồi giáo hiệu quả. Ngoài ra, việc ban hành Bộ nguyên tắc tạo điều kiện giúp các hệ thống BHTG Hồi giáo đánh giá sự tuân thủ với Bộ nguyên tắc, từ đó giúp các tổ chức xác định được khoảng cách giữa chính sách BHTG đang triển khai với tiêu chuẩn quốc tế và để có những giải pháp điều chỉnh thu hẹp khoảng cách đó, hướng đến ngày càng phù hợp với thông lệ quốc tế.

Trong thời gian tới, IADI và IFSB dự kiến xây dựng Sổ tay đánh giá tuân thủ Bộ nguyên tắc cơ bản phát triển hệ thống BHTG Hồi giáo hiệu quả. Sổ tay được xem là công cụ giúp các hệ thống BHTG Hồi giáo đánh giá tuân thủ cũng như chất lượng hoạt động của mình, từ đó có những định hướng hoạt động phù hợp, góp phần phát triển hệ thống BHTG Hồi giáo hiệu quả.

Phòng NCTH & HTQT