DIA chi trả cho 62,8 ngàn người gửi tiền trong 6 tháng đầu năm 2021

10:55-17/08/2021

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Cơ quan bảo hiểm tiền gửi Liên bang Nga (DIA) đã thanh toán 28,3 tỷ rúp (khoảng 3,85 tỷ USD) cho 62,8 ngàn người gửi tiền được bảo hiểm, trong đó có 2,1 tỷ rúp (khoảng 28,53 triệu USD) cho 5,7 ngàn pháp nhân.

DIA cho biết, số tiền bảo hiểm trên được cơ quan này chi trả cho người gửi tiền tại 17 ngân hàng, trong đó 14 đơn vị bị Ngân hàng Trung ương Nga thu hồi giấy phép và 03 đơn vị giải thể tự nguyện.

Các khoản chi trả đã được DIA thanh toán rất nhanh chóng, trong vòng 6-7 ngày làm việc sau thời điểm phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm. Hạn mức trả tiền bảo hiểm hiện nay ở Nga cho phép 97% người gửi tiền tại các ngân hàng được nhận lại đầy đủ tiền của họ từ quỹ bảo hiểm tiền gửi bắt buộc.

Riêng trong quý II năm 2021, DIA đã thực hiện chi trả 25,2 tỷ rúp (khoảng 342,41 triệu USD) cho 54,6 ngàn người gửi tiền tại 13 ngân hàng bị đổ vỡ, trong đó 1,8 tỷ rúp (khoảng 24,46 triệu USD) cho 4,9 ngàn pháp nhân.

Kể từ đầu năm, có 9,2 nghìn người gửi tiền đã sử dụng dịch vụ chi trả kỹ thuật số. Dịch vụ này cho phép người gửi tiền làm thủ tục đề nghị trả tiền bảo hiểm trực tuyến và các ngân hàng được ủy quyền sẽ chi trả trực tuyến. Thống kê cho thấy 0,9 tỷ rúp (khoảng 12,24 triệu USD) tiền chi trả bảo hiểm đã được chuyển vào tài khoản của người dân. 

Cũng trong thời gian qua, DIA ghi nhận có 8,3 nghìn người gửi tiền tại 229 ngân hàng bị đổ vỡ đã truy cập vào Cổng Thông tin hợp nhất quốc gia và thành phố để thu thập thông tin về số tiền đến hạn chi trả hoặc đã chi trả cho các khoản tiền gửi của họ./.

Thái Huy – Chi nhánh BHTGVN tại TP. HCM

Nguồn: https://www.asv.org.ru/en/news/463324