Từ 1/9/2021, lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam là 0,5%/năm

15:51-27/08/2021

Đó là thông tin do Ngân hàng Nhà nước đưa ra tại Quyết định 1349/QĐ-NHNN về mức lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc và tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Ngân hàng Nhà nước.

Theo đó, mức lãi suất áp dụng đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam là 0,5%/năm; đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ là 0%/năm; đối với tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam là 0%/năm; đối với tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ là 0%/năm.
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/9/2021, thay thế Quyết định 1349/QĐ-NHNN ngày 6/8/2020 của NHNN.

PV