BHTGVN sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

11:22-09/07/2019

Ngày 8/7/2019, BHTGVN tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2019, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 và tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Huy - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT BHTGVN và các đồng chí thành viên HĐQT; đồng chí  Đào Quốc Tính – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và các đồng chí thành viên Ban điều hành BHTGVN; đồng chí Hà Hồng Sơn – Phó Bí thư Đảng ủy cùng các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, các đồng chí Kiểm soát viên, ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, bí thư các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc, đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên BHTGVN, đại diện lãnh đạo phòng, ban tại TSC và chi nhánh BHTG khu vực.

Trong một ngày nghị sự, các đại biểu đã xem xét và thảo luận: Báo cáo kết quả công tác Đảng, chuyên môn 6 tháng đầu năm và nhiệm trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Ban chỉ đạo giám sát, kiểm tra và xử lý QTDND có vấn đề; Báo cáo kết quả 1 năm triển khai Quy chế thông tin báo cáo về tiền gửi được bảo hiểm và tham luận của một số phòng, ban, chi nhánh.

Đồng chí Nguyễn Quang Huy – Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW,

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT BHTGVN phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Huy - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT BHTGVN nhận định: Trong 6 tháng đầu năm 2019, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp TW, Ngân hàng Nhà nước, BHTGVN đã chủ động triển khai các định hướng, chỉ đạo và nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của hệ thống các TCTD, thực hiện tốt mục tiêu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần tích cực bảo đảm an toàn, lành mạnh hệ thống ngân hàng và an sinh xã hội, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước giao. “Tôi mong nhận được những đóng góp ý kiến thẳng thắn, tích cực của các đồng chí tham dự hội nghị, đề xuất giải pháp triển khai đồng bộ, thiết thực để BHTGVN có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao" – đồng chí Nguyễn Quang Huy nhấn mạnh.

Theo Báo cáo kết quả công tác Đảng, chuyên môn 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019, trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ BHTGVN luôn quan tâm và thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong từng chi bộ. Các cấp uỷ Đảng tại BHTGVN đã xây dựng và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định...của Trung ương Đảng, Đảng uỷ Khối về công tác xây dựng Đảng nhằm gắn nội dung công tác chuyên môn với việc "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Đảng bộ đã thực hiện phân công nhiệm vụ cho cấp uỷ đảng và đảng viên sát với nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng Đảng. Tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng được duy trì đều và có nhiều tiến bộ; công tác kiểm tra, giám sát đã được chú trọng hơn; phương thức lãnh đạo của cấp uỷ chi bộ đã có sự đổi mới, sâu sát, gắn với tình hình thực tế của đơn vị.

Thực hiện chỉ đạo của Đảng uỷ Khối về hợp nhất các ban của Đảng, trong 6 tháng đầu năm, BHTGVN đã hoàn thành việc hợp nhất các ban Đảng vào các phòng, ban có chức năng, nhiệm vụ tương đồng, thực hiện bố trí, sắp xếp nhân sự phù hợp sở trường công tác.

Đồng chí Đào Quốc Tính – Phó Bí thư Đảng ủy,

Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc phát biểu tại hội nghị

Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, 6 tháng đầu năm BHTGVN đã triển khai có hiệu quả chính sách BHTG; các hoạt động quản trị, điều hành, đề xuất xây dựng, triển khai chính sách và hỗ trợ được thực hiện đồng bộ.

BHTGVN cấp mới 01 Chứng nhận tham gia BHTG, cấp lại 01 Chứng nhận và gần 260 Bản sao Chứng nhận tham gia BHTG kịp thời và đúng quy định.

Nhìn chung, các tổ chức tham gia BHTG thực hiện nghiêm túc hoạt động tính và đóng phí BHTG. Tổng số phí thực thu là hơn 3.500 tỷ đồng, tăng gần 9% so với cùng kỳ năm 2018, đạt hơn 100% kế hoạch 6 tháng đầu năm và 50% kế hoạch năm 2019.

Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm nay, BHTGVN không phải chi trả tiền gửi được bảo hiểm.

Công tác quản lý vốn đảm bảo nguyên tắc an toàn, hiệu quả và đúng quy định. Tính đến ngày 20/6/2019, tổng nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi được đầu tư là hơn 52.000 tỷ đồng, tăng hơn 21% so với cùng kỳ năm 2018. Hầu hết lượng vốn tạm thời nhàn rỗi của BHTGVN được đầu tư vào trái phiếu Chính phủ.  

BHTGVN tiếp tục tăng cường giám sát đối với 100% tổ chức tham gia BHTG (tính đến cuối tháng 6/2019 là gần 1.300 tổ chức, trong đó có 95 ngân hàng và Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, 01 Ngân hàng hợp tác xã; hơn1.280 QTDND và 04 tổ chức tài chính vi mô); phối hợp triển khai hiệu quả việc cung cấp thông tin giữa NHNN và BHTGVN trong công tác giám sát từ xa.

Trong nửa đầu năm nay, BHTGVN hoàn thành kiểm tra tại chỗ đối với 210 tổ chức tham gia BHTG, đạt 46% kế hoạch cả năm 2019.

Hoạt động thông tin tuyên truyền được tích cực triển khai đa dạng về nội dung, hình thức trên các kênh truyền thông đại chúng để chính sách BHTG lan tỏa tới đông đảo công chúng cả nước.

Song song với đó, BHTGVN cũng triển khai có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ, công tác tổ chức, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ và hợp tác quốc tế; vận hành hệ thống công nghệ thông tin hoạt động ổn định, có hiệu quả các ứng dụng phần mềm Dự án FSMIMS hỗ trợ tích cực cho các hoạt động nghiệp vụ trong toàn hệ thống BHTGVN.

Hội nghị đã nghe đồng chí Hà Hồng Sơn – Phó Bí thư Đảng ủy trình bày Báo cáo tổng kết tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Về tổ chức Đảng, Đảng bộ BHTGVN hoạt động theo mô hình toàn hệ thống, Đảng bộ hiện có 24 tổ chức đảng trực thuộc, trong đó: Có 04 đảng bộ cơ sở, 04 chi bộ cơ sở tại các Chi nhánh khu vực và 16 chi bộ trực thuộc tại Trụ sở chính với tổng số đảng viên toàn Đảng bộ là 397 đồng chí. Dù còn một số hạn chế nhưng nhìn chung, Đảng ủy BHTGVN đã chỉ đạo Ban Tổ chức Đảng ủy thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Đảng ủy Khối về công tác tổ chức xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ.

Toàn cảnh hội nghị BHTGVN triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đào Quốc Tính – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ viên chức người lao động BHTGVN trong việc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm. Trong những tháng còn lại của năm 2019, Tổng giám đốc lưu ý một số nhiệm vụ trọng yếu toàn hệ thống BHTGVN cần tập trung triển khai để hoàn thành các chỉ tiêu Ngân hàng Nhà nước giao, đó là: Tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền; đề xuất sửa đổi Luật BHTG để BHGTGVN tham gia có hiệu quả tái cơ cấu TCTD; tăng cường giám sát kiểm tra các tổ chức tham gia BHTG; nghiên cứu đề xuất hệ thống phí BHTG phân biệt; tiếp tục triển khai Quy chế thông tin tiền gửi được bảo hiểm; hoàn thiện Chiến lược phát triển của BHTGVN trình Ngân hàng Nhà nước; tiếp tục thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí, sắp xếp tái cấu trúc bộ máy, triển khai quy chế dân chủ cơ sở...

Đảng ủy BHTGVN trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

cho đồng chí Nguyễn Đình Lưu – Phó Tổng giám đốc BHTGVN

Sau khi tổng kết và kết luận các nội dung lớn đã được bàn thảo trong một ngày nghị sự, phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Huy – Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT BHTGVN mong muốn toàn hệ thống BHTGVN tiếp tục nỗ lực, đoàn kết, phát huy tinh thần làm việc tự chủ, quyết tâm hoàn thành tốt những mục tiêu đề ra của năm 2019, xây dựng tổ chức BHTG vững mạnh, khẳng định vị thế trong sứ mệnh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần vào sự ổn định và phát triển lành mạnh của hoạt động ngân hàng.

Trong khuôn khổ hội nghị, Đảng ủy BHTGVN đã trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Đình Lưu – Phó Tổng giám đốc BHTGVN.

Một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 của BHTGVN

Công tác Đảng

 Triển khai tuyên truyền, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Chính phủ, Đảng ủy Khối đến toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động, đồng thời xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Tiếp tục kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ BHTGVN nhiệm kỳ 2015-2020; xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 theo chỉ đạo của Trung ương, của Đảng ủy Khối.

 Lãnh đạo, chỉ đạo Ủy Ban Kiểm Tra, cấp ủy các cấp tiếp tục tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát theo Quy định của Điều lệ Đảng, bám sát chương trình kế hoạch đã đề ra; chú trọng kiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Tập trung nguồn lực, tổ chức việc xây dựng các nội dung, báo cáo chuẩn bị cho Đại hội Đảng năm 2020.

Công tác chuyên môn

 - Hoàn thành tổng kết thực hiện Luật BHTG và đề xuất sửa đổi Luật để phù hợp tình hình mới và thông lệ quốc tế về hoạt động BHTG.

- Tiếp tục hoàn thiện Chiến lược phát triển BHTGVN đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 báo cáo NHNN trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt làm cơ sở cho sự phát triển bền vững của BHTGVN; nghiên cứu triển khai Chiến lược sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Từng bước nâng cao chất lượng và tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát các tổ chức tham gia BHTG.

- Nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện cơ chế để BHTGVN thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ mới theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung Luật Các TCTD, Chỉ thị 06/CT-TTg ngầy 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 209/QĐ-NHNN ngày 31/1/2019 của Ngân hàng Nhà nước.

- Tiếp tục rà soát, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo quản lý. Phát triển nguồn nhân lực phù hợp với xu thế phát triển của hệ thống ngành Ngân hàng Việt Nam, xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao, có đạo đức nghề nghiệp và làm việc chuyên nghiệp.

- Thực hiện tốt các quy chế hoạt động của BHTGVN và phát huy mạnh mẽ vai trò của các tổ chức Đảng, Đoàn thể trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện quy chế dân chủ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tổ chức và động viên người lao động trong toàn hệ thống hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua, chính sách xã hội, nỗ lực vì mục tiêu phát triển của hệ thống BHTGVN.

Phòng TTTT

Các tin đã đăng